Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie - 2017

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin dowozu uczniów na basen
Regulamin pracy świetlicy
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
Regulamin wycieczek
Regulamin szkolnego klubu wolontariatu
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników
Strategia działań wychowawczych
System Przeciwdziałania Zjawisku Demoralizacji

Rady Rodziców - kompetencje i zasady działania

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wizja i Misja Naszej Szkoły

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018

Procedura uzyskiwania zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - 2016
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - informacje
Certyfikat - Chronimy Dzieci


Procedura uzyskania karty rowerowej