Wymagania edukacyjne i kryteria ocen


Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
Zajęcia zintegrowane      
Historia      
Zajęcia komputerowe      
Język angielski          
Język niemiecki            
Język polski      
Matematyka        
Muzyka      
Plastyka      
Przyroda      
Religia            
Zajęcia techniczne      
Wychowanie fizyczne