Wymagania edukacyjne i kryteria ocen


Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne


Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
Biologia        
Chemia    
Edukacja dla bezpieczeństwa  
Etyka  
Fizyka    
Geografia        
Historia          
Informatyka          
Język angielski                
Język niemiecki                
Język polski          
Matematyka          
Muzyka        
Plastyka        
Przyroda      
Religia            
Wiedza o społeczeństwie  
Wychowanie fizyczne          
Technika      
Edukacja wczesnoszkolna      


 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego