Wymagania edukacyjne i kryteria ocen


Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
Zajęcia zintegrowane      
Historia      
Zajęcia komputerowe      
Język angielski          
Język polski      
Matematyka      
Muzyka      
Plastyka      
Przyroda      
Religia            
Zajęcia techniczne      
Wychowanie fizyczne      


Zasady pracy na lekcji języka niemieckiego - klasa IV
Zasady pracy na lekcji języka niemieckiego - klasa VII