LISTA KANDYDATOW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO DO KLASY PIERWSZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGOW W PŁOCHOCINE

LISTA KANDYDATOW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO DO KLASY PIERWSZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGOW W PŁOCHOCINE

LISTA KANDYDATOW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGOW W PŁOCHOCINE

LISTA KANDYDATOW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGOW W PŁOCHOCINE

LISTA KANDYDATOW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGOW W PŁOCHOCINE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Ożarów Mazowiecki
- niezbędnik rodzica przedszkolaka na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Ożarów Mazowiecki
- niezbędnik rodzica ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022


ZARZĄDZENIE NR B.0050.19.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR B.0050.20.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXV/337/21 z 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki