Rada rodziców
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Płochocinie
ul. Lipowa 3
05-860 Płochocin

Numer Konta bankowego
Bank Pekao S.A.
37 1240 2164 1111 0010 3495 8846