Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o realizacji projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Celem projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie jest podniesienie jakości nauczania w ponad 200 szkołach z terenu województwa poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie otrzymała już dotychczas wyposażenie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 zestawów stacjonarnych (komputer i monitor), 13 laptopów i 12 tabletów.

Zrealizowane zostaną również szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – szkolenia dla czterech nauczycieli i dziesięciu uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami. Szkoła otrzyma również 13 drukarek i oprogramowanie do wspierania nauki w ramach zajęć zdalnych – Corinth 3D.

Wartość projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.Kliknij na zdjęciu aby powiększyć


Kliknij na zdjęciu aby powiększyć


Kliknij na zdjęciu aby powiększyć