Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Ożarów Mazowiecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie otrzymała wyposażenie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 zestawów stacjonarnych (komputer i monitor), 13 laptopów i 12 tabletów.

Zrealizowane zostały również szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – szkolenia dla czterech nauczycieli i dziesięciu uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami. Szkoła otrzymała również 13 drukarek i oprogramowanie do wspierania nauki w ramach zajęć zdalnych – Corinth 3D.

Wartość projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.


Kliknij na zdjęciu aby powiększyć


Kliknij na zdjęciu aby powiększyć


Kliknij na zdjęciu aby powiększyć


Kliknij na zdjęciu aby powiększyć