HYMN SZKOŁY

Szary płaszcz i plecak
Szara czapka z orłem.
Co do lotu zrywa szare sny.
Rudy, Alek, Zośka biegną, czymś przejęci,
Skąd ta siła, skąd ta wiara w nich,
Dokąd, dokąd teraz pędzisz,
Dokąd, dokąd mkniesz jak wiatr,
Czy nie straszne jest dla Ciebie widmo śmierci,
Czy nie straszny dla ciebie jest niemiecki kat.

Refren:
Szare Szeregi, Szare Szeregi choć młodzi byli tak jak my,
Odważni i mężni nie bali się śmierci,
Uczyli jak można godnie żyć.
Szare Szeregi, Szare Szeregi
Zaśpiewać o nich chcę dziś pieśń.
Są dla nas przykładem, pójdziemy
Ich śladem,
Oddajmy Im hołd i cześć.


Nasza szkoła dumnie,
W górę sztandar wznosi,
Bohaterów imię przyjąć chce.
Więc połączmy w jedno,
Sprawę wspólną, piękną,
Byśmy w Polsce mogli lepiej żyć,
Dokąd, dokąd teraz pędzę,
Dokąd, dokąd gna mnie wiatr.
Nie spełnione marzenia chcę wypełnić.
Może w szkole po sobie pozostawię ślad.

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Józefowie istnieje od 1905 roku. Mieściła się w budynku należącym do właścicieli miejscowej cukrowni, Daniela i Jakuba Przeworskich.
Była to szkoła prywatna utrzymywana przez fabrykę, uczyły się w niej wyłącznie dzieci pracowników. Kierownikiem i jedynym nauczycielem szkoły był p. Bojtler.
Szkoła w Józefowie przetrwała lata I wojny światowej. W 1919 roku była szkołą pięciooddziałową, w której uczyło się 50 dzieci. Jej kierownikiem był p. Klimoszewski.
W 1932 roku szkołę przeniesiono do Święcic. W 1945 roku szkoła wróciła do macierzystego budynku w Józefowie, gdzie nauczaniem objęto 180 dzieci. Kierownikiem szkoły był wówczas Wincenty Preyzner.
W latach 1956 - 1974 funkcję tę piastował Wiktor Kopczyński.

Budynek szkolny wiele razy był remontowany i unowocześniany. Przystosowywano go do zmieniających się potrzeb. W 1974 roku dyrektorem została Adela Foremniak.
W 1982 roku władze szkoły podjęły decyzję przeprowadzenia generalnego remontu budynku, ponieważ na skutek popękanych ścian przebywanie w murach szkoły stało się niebezpieczne. Przez 3 lata dzieci uczyły się w pomieszczeniach zastępczych miejscowych zakładów pracy "Eltor", "Polmos", "Torszron" i SHR-Wolica.
Remont trwał 3 lata. 1 września 1985 roku budynek został uroczyście oddany. Otwarcia dokonała nowomianowana dyrektor Janina Grzebielec.

W 1986 roku zostaje powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Józefowie, gdyż w wyremontowanym budynku szkolnym uczą się tylko uczniowie klas IV-VIII, dzieci z klas 0-III nadal korzystają z pomieszczeń zastępczych. Szkoła pracuje wtedy na zmiany do późnych godzin popołudniowych.

3 maja 1991 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Podstawowej w Płochocinie. W 1991 roku samorząd terytorialny - Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim - przejmuje oświatę. Przeznacza on ogromne środki na zadania inwestycyjne i pełni kontrolę nad budową nowej szkoły. Funkcję dyrektora od 1 września 1991 obejmuje Urszula Piechal.

2 lutego 1994 roku nowa szkoła zostaje oddana do użytku. Meble szkolne i pomoce dydaktyczne przewożą rodzice prywatnymi samochodami. W czasie ferii zimowych nauczyciele, rodzice i uczniowie urządzaja klasy. 12 grudnia 1995 roku następuje otwarcie nowoczesnej hali sportowej.

23 kwietnia 2005 roku szkole zostaje nadane imię Szarych Szeregów. Nazwa ta nawiązuje do tradycji szkoły, której stałym elementem obecnym w wychowaniu młodego pokolenia były i są harcerskie ideały: braterstwo i służba.

BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Budynek stanowią  dwa pawilony, obiekt sportowy oraz kuchnia ze stołówką. Między obiektami znajdują się łączniki oraz klatki schodowe. Pawilon budynku A jest jednopiętrowy i zajmuje go Gimnazjum  im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.  Pawilon budynku B jest dwupiętrowy i tu znajdują się klasopracownie oraz inne pomieszczenia zajmowane przez uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów.

Na parterze mamy sale edukacji wczesnoszkolnej  oraz gabinet psychologa i pedagoga. Na łączniku prowadzącym do sali gimnastycznej i stołówki jest sekretariat, pomieszczenia administracyjne, gabinet logopedy, pielęgniarki oraz archiwum. Pierwsze piętro zajmują klasopracownie przyrody i sala komputerowa oraz sale edukacji wczesnoszkolnej. Znajduje się tu też pokój nauczycielski i biblioteka.

Drugie piętro to w całości klasopracownie klas IV-VI. Znajdziemy tu również  gabinet reedukatora.  Wnętrze szkoły  oraz boiska są monitorowane, co w znacznym stopniu  przyczynia się do bezpieczeństwa na jej terenie. Wszystkie sale są systematycznie doposażane, wymieniane są meble, zakupowany jest nowy sprzęt, gry, pomoce edukacyjne. Większość klasopracowni wyposażona jest w tablice multimedialne oraz rzutniki. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla dziewcząt, chłopców i personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Korytarze są przestronne i jasne.

W październiku 2012 został oddany do użytku nowy budynek. Na parterze znajduje się kuchnia z całym zapleczem oraz stołówka. Dziennie wydawanych jest tu ok 400 obiadów.

Pierwsze piętro zajmuje sala widowiskowa, na której odbywa się większość ważnych szkolnych uroczystości. Po zakończeniu zajęć spełnia ona rolę świetlicy. Mamy tu również sale lekcyjne.

W piwnicach szkoły są szatnie. Każdy oddział ma przydzielony boks, są one duże, jasne i czyste. Jest tu również harcówka oraz pomieszczenie służące w miarę potrzeb jako pomieszczenie świetlicowe. Budynek spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, ma cztery klatki schodowe i osiem  wyjść ewakuacyjnych.

Pracownia komputerowa

Szkoła posiada również pracownię komputerową, która jest systematycznie modernizowana.Środki finansowe na zmianę oproramowania i sprzętu pochodziły z Urzędu Miasta i Gminy.
Z sali komputerowej korzystają dzieci przebywające w świetlicy oraz uczestnicy
kół zainteresowań.

W grudniu 2004 roku szkoła została wytypowana do wyposażenia w pracownię komputerową z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską "Pracownia komputerowa dla szkół 2004". Sprzęt który szkoła otrzyma to: dziesięciostanowiskowa pracownia wraz z serwerem, drukarka laserowa i skaner, mobilny zestaw mulitimedialny, oprogramowanie podstawowe i edukacyjne, sieć logiczna w pracowni, w dwóch salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim.

Dendrologiczny ogród szkolny

Szkoła posiada również, zawsze wart odwiedzenia, ogród szkolny. W 1996 roku w ramach akcji "Zielonym do góry" zasadzono drzewa i krzewy na terenach przyległych do szkoły. Posadzone zostały sosny, modrzewie, świerki, daglezje, cisy, cyprysiki, razem aż 160 drzewek. Dwa razy w roku, wiosną i jesienią, dosadzane są jeszcze drzewa iglaste i liściaste. W szkolny ogrodzie rosną także dęby, platony, tulipanowce oraz bardzo oryginalne krzewy ozdobne. Dziś ogród jest jednym z piękniejszych miejsc w Płochocinie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć szkoły ...otwórz galerię

UCZNIOWIE

Uczniowie po zakończeniu lekcji mają do wyboru bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Co roku jest ona modyfikowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb. Na stałe jednak zapisały się w tej ofercie zbiórki zuchowe i harcerskie, centrum multimedialne, SKS, koła muzyczne, plastyczne, matematyczne, historyczne, recytatorskie, języka angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów. Zajęcia pozalekcyjne  owocują sukcesami naszych uczniów w konkursach i zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Uczniowie klas II i III są uczestnikami konkursu „Mistrz ortografii”, „Wzorowy matematyk”,  „Szybkiego czytania ze zrozumieniem”, „Warszawska Syrenka”,. Dla uczniów klas IV – VI organizowane są konkursy „O pióro burmistrza Gminy Ożarów Mazowiecki”, ”Alfik polonistyczny” „Mały Pitagoras”, „Alfik matematyczny”, „Kangur”, „Mat”, gminny konkurs informatyczny, gminny konkurs języka angielskiego, Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej  „Patrz w przyszłość, pamiętaj o przeszłości”, konkursy plastyczne.  Nagrody za konkursy rozdawane są  na koniec roku szkolnego.

Ilość uczniów i oddziałów od 1995

Rok szkolny

Ilość uczniów

Ilość oddziałów

1994/1995

619

24

1995/1996

570

23

1996/1997

562

23

1997/1998

547

22

1998/1999

515

21

1999/2000

436

19

2000/2001

355

16

2001/2002

327

15

2002/2003

341

16

2003/2004

319

15

2004/2005

295

13

2005/2006

317

14

2006/2007

306

15

2007/2008

292

14

2008/2009

289

14

2009/2010

275

14

2010/2011

278

15

2011/2012

287

16

2012/2013

253

15

2013/2014

294

16

2014/2015

319

17

2015/2016

324

17

2016/2017

327

17


SAMORZĄD SZKOLNY

Samorząd szkolny jest bardzo ważnym organem w naszej szkole. Uczniowie poznają zasady pracy samorządu uczniowskiego, który sami tworzą, uczą się samorządności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności.

Samorząd szkolny:

  • organizuje dyskoteki

  • organizuje i koordynuje akcje charytatywne

  • przygotowuje oprawę wielu uroczystości szkolnych