Informator o egzaminie znajduje się pod linkiem:
https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3030


Materiały filmowe na temat egzaminu:
https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3199


Materiały do ćwiczeń dla ósmoklasistów
https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228


Materiały dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/