„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"  
Janusz Korczak  


25 listopada 2020 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski „Wiersze Jana Brzechwy”.

Oprócz popularyzacji twórczości literatury dziecięcej była to okazja do wspólnej zabawy, posiadająca wiele aspektów nie tylko dydaktycznych, ale wychowawczych i społecznych.

19 dzielnych zerówkowiczów wystąpiło tego dnia na scenie. Mogliśmy wysłuchać wierszy: „Kaczka Dziwaczka”, „Entliczek pentliczek”, „Żuk”, „Kwoka”…
Przedszkolaki zaskoczyły wspaniałą pamięcią oraz zdolnościami aktorskimi.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Ewa Błaszczyk

W dniu 27 września 2020 roku obchodzimy w naszej Szkole 81 rocznicę powstania Szarych Szeregów. Przypominamy historię bohaterów: Rudego, Alka i Zośki.

Szare Szeregi zostały powołane zostały 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej. Członków organizacji obowiązywało przedwojenne Prawo i Przyrzeczenie harcerskie. Przyrzeczenie uzupełniono dodatkową rotą konspiracyjną: „Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia”.

Podstawową zasadą programu było wychowanie przez walkę. Program został sprecyzowany w koncepcji Dziś, jutro, pojutrze. „Dziś” oznaczało okres konspiracji i przygotowanie do powstania; „Jutro” – otwartą walkę zbrojną z okupantem, powstanie; „Pojutrze” – pracę w wolnej Polsce

Szare Szeregi podzielono na trzy grupy:

Zawiszacy – 12-14 lat - przygotowywały się do pełnienia służby pomocniczej, a nauką na tajnych kompletach – do odbudowy Polski po wojnie. Spośród służb pomocniczych, pełnionych w okresie „przełomu”, najbardziej znana jest zorganizowana w czasie powstania warszawskiego Harcerska Poczta Polowa.
Bojowe Szkoły – 15-17 lat - pełniły służbę w małym sabotażu, będącym akcją propagandową skierowaną do ludności polskiej. Akcje obejmowała pisanie na murach, rozlepianie afiszy i nalepek, rozdawanie ulotek, kolportaż fikcyjnych dodatków nadzwyczajnych do gazet, podłączenie się do niemieckich megafonów, zrywanie niemieckich flag, usuwanie z wystaw i gablot niemieckich fotografii.
Grupy Szturmowe – powyżej 18 lat - utworzono z nich batalion Zośka i Parasol. Oddziały GS wykonały wiele akcji bojowych, w tym wysadzanie mostów kolejowych, pociągów, odbijanie więźniów, zamachy na funkcjonariuszy aparatu terroru. Inne oddziały GS walczyły w oddziałach partyzanckich oraz prowadziły sabotaż kolejowy.

Niech wspomnienie na tablicy oraz kwiaty przy pomniku Małego Powstańca będą wyrazem naszej pamięci o tych, którzy zginęli, abyśmy my mogli żyć..