Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021Lp. Nazwisko i imię Przedmiot Wychowawca 
1  Bartosińska  Ewelina informatyka, wicedyrektor  
2  Błaszczyk Ewa wychowanie przedszkolne 0B
3  Bogucka  Agnieszka  edukacja wczesnoszkolna IA
4  Bogucka Bożena matematyka  
5  Borowska Marlena biologia, geografia VA
6  Borysiak Aneta muzyka, technika, plastyka  
7  Bucior Katarzyna  język polski  
8  Cender Magdalena biologia, chemia  
9  Chechłacz Robert wychowanie fizyczne VID
10  Chwil Ewa matematyka  
11  Cybulska Renata edukacja wczesnoszkolna; wicedyrektor IIB
12  Chyziak Grzegorz historia, WOS, EDB  
13  Egermeier Wacław fizyka  
14  Gałązka Kamil wychowanie fizyczne VIIIB
15  Gałązka Kinga wychowawca w świetlicy szkolnej  
16  Graczyk-Zaborowska Izabela język angielski IVA
17   Iracka Ewelina język polski, język angielski VIA
18  Jędrzejczyk Anna historia, język polski  
19  Kępczyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna IIC
20  Kluczek Monika nauczyciel wspomagający  
21  Korzeniecka Magdalena pedagog, logopeda  
22  Kowalewska Joanna nauczyciel wspomagający; terapeuta SI  
23  Kozłowska-Nagat Agnieszka pedagog  
24  Krakowiak Beata nauczyciel wspomagający IVB
25  Kulesza-Wrzosek Dorota wychowawca w świetlicy szkolnej  
26  Kulińska-Trojanowska  Mariola edukacja wczesnoszkolna IIIB
27  Kurasiewicz Dorota wychowanie przedszkolne  
28  Lenartowicz Agnieszka język polski, wdż  
29  Lipka-Auguścik Ewa edukacja wczesnoszkolna IC
30  Lubańska Dorota matematyka  
31  Łażewska Halina religia  
32  Maciak Sandra wychowawca w świetlicy szkolnej  
33  Mamcarz Julia nauczyciel wspomagający  
34  Mączyńska Barbara edukacja wczesnoszkolna IIIA
35  Mielniczuk-Lipska Katarzyna wychowanie przedszkolne 0C
36  Migda Janusz religia  
37  Miziołek  Małgorzata  edukacja wczesnoszkolna IIA
38  Mochalska Dorota edukacja wczesnoszkolna IIIC
39  Musiał Ewelina język angielski VIIC
40  Osińska  Małgorzata   wychowawca w świetlicy szkolnej  
41  Pamrów  Aleksandra logopeda, terapeuta SI  
42  Pawęska Ewa wychowanie przedszkolne 0A
43  Pawłowska Anna nauczyciel wspomagający  
44  Pielaszek Grzegorz religia  
45  Psujek Monika kierownik świetlicy  
46  Pyra Justyna język niemiecki VIIIA
47  Sadowska Wioletta nauczyciel wspomagający  
48  Salwin Robert wychowanie fizyczne VIB
49  Sawicki Maciej bibliotekarz, etyka  
50  Stefańczyk Katarzyna nauczyciel wspomagający VIC
51  Szczebiot Edyta wychowawca w świetlicy szkolnej  
52  Szemiel Marek wychowawca w świetlicy szkolnej  
53  Szkup Magdalena dyrektor, język polski  
54  Tomczyk Elżbieta edukacja wczesnoszkolna IB
55  Trzpiel Agata wychowawca w świetlicy szkolnej; plastyka VIIA
56  Wielgus Katarzyna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
57  Wójcik  Ewa psycholog  
58  Zajączkowska Beata język polski VIIB
59  Żukowska Ewelina nauczyciel wspomagający