Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2020/2021


Przybory i materiały podczas egzaminu w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021


Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022