Aktualności


Lato w mieście 2020 - obiady

KOSZT ZA OBIADY:
1 TYDZIEŃ: 4,50 zł x 5 dni = 22,50 zł
2 TYGODNIE: 4,50zł x 10 dni = 45,00 zł

Numer rachunku bankowego do wpłaty: 22 10 20 10 42 0000 87 02 03 86 21 90

- W tytule przelewu należy wpisać: „Wyżywienie w ramach akcji LATO W MIEŚCIE 2020”, imię i nazwisko dziecko, klasa oraz termin udziału.” - dostarczenie potwierdzenia wpłaty/przelewu na adres mailowy:

wypoczynek.spplochocin@gmail.com

Do dnia: 30 lipca 2020r.!


ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na rok 2020-2021
do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Zapytanie ofertoweRegulamin wypożyczania sprzętu komputerowego
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie,
w ramach zdalnego nauczania - program „Zdalna szkoła+”
(wsparcie dla rodzin wielodzietnych)


Regulamin - pdf

HARMONOGRAM CZERWCOWY
ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KLUCZY DO SZAFEK

23 czerwca 2020
Klasa VIIIabc
- godz. 12.00 – 13.00– zwrot podręczników i kluczy do szafek przy wejściu głównym

Klasa VIIab
- godz. 13.00 – 14.00– zwrot podręczników i kluczy do szafek przy wejściu głównym

24 czerwca 2020
Klasa VIabc
- godz. 12.00 – 13.00– zwrot podręczników i kluczy do szafek przy wejściu głównym

Klasa Vabcd
- godz. 13.00 – 14.00– zwrot podręczników i kluczy do szafek przy wejściu głównym

Klasa IVa
- godz. 12.00 – 13.00– zwrot podręczników i kluczy do szafek przy wejściu od parkingu

25 czerwca 2020
Pożegnanie klas VIII – rozdanie nagród, dyplomów absolwenta, srebrnych tarcz, stypendium, podziękowań (hala). Z dzieckiem może przyjść jeden rodzic; obowiązują maseczki!
Kl. VIIIa -16.30
Kl. VIIIb – 17.00.
Kl. VIIIc – 17.30

26 czerwca 2020 - rozdanie świadectw, nagród

8.00– kl. VIII abc– uczniowie otrzymują oryginał świadectwa i trzy kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem – obowiązkowo składają podpis na liście uczniów potwierdzając odbiór

VIIIa – wejście od ul. Fabrycznej
VIIIb – wejście główne
VIIIc – wejście od parkingu

8.30 – kl. VIIab
VIIIa – wejście od ul. Fabrycznej
VIIIb – wejście główne

9.00 – kl. VIabc
VIa – wejście od ul. Fabrycznej
VIb – wejście główne
VIc – wejście od parkingu

9.30 – kl. Vabc
Va – wejście od ul. Fabrycznej
Vb – wejście główne
Vc – wejście od parkingu

10.00 – kl. V d i IVa
IVa – wejście od ul. Fabrycznej
Vd– wejście główne

10.30 – kl. IIIabc
IIIa – wejście od ul. Fabrycznej
IIIb– wejście główne
IIIc – wejście od parkingu

11.00 – kl. IIab
IIa – wejście od ul. Fabrycznej
IIb– wejście główne

11.30 – kl. Iabc
Ia – wejście od ul. Fabrycznej
Ib– wejście główne
Ic – wejście od parkingu

12.00 – kl. „0” – rozdanie dyplomów
„0”a – wejście od ul. Fabrycznej
„0”b– wejście główne
„0”c – wejście od parkingu

Harmonogram czerwcowy - pdf


Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2020

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2020 - pdf


LISTY KLAS III i IV
rok szkolny 2020/2021

LISTY KLAS III - pdf

LISTY KLAS IV - pdf


Nazwisko i imię Termin konsultacji w szkole
 Bartosińska  Ewelina poniedziałek 9.00-10.00 s. 109
 Błaszczyk Ewa piątek 14.00-15.00 s. 7
 Bogucka  Agnieszka  czwartek 13.00-14.00 s. 136
 Bogucka Bożena wtorek 15.00-16.00 s. 130
 Borowska Marlena środa 14.00-15.00 s. 103
 Cender Magdalena poniedziałek 9.00-10.00 s. 24
 Chechłacz Robert piątek 14.00-15.00 s. H
 Chwil Ewa wtorek 15.00-16.00 s. 119
 Chyziak Grzegorz poniedziałek 9.00-10.00 s. 121
 Cybulska Renata czwartek 13.00-14.00 s. 7
 Egermeier Wacław środa 14.00-15.00 s. 130
 Galant Urszula wtorek 15.00-16.00 s. 105
 Gałązka Kamil poniedziałek 9.00-10.00 s. H1
 Gałązka Kinga piątek 15.00-16.00 s. 6
 Graczyk-Zaborowska Izabela środa 14.00-15.00 s. 119
 Iracka Ewelina środa 15.00 - 16.00 s. 205
 Jędrzejczyk Anna piątek 15.00 - 16.00 s. 203
 Kępczyńska Agnieszka czwartek 13.00-14.00 s. 110
 Kluczek Monika piątek 14.00-15.00 s. 6
 Kowalewska Joanna poniedziałek 9.00-10.00 s. 103
 Kozłowska-Nagat Agnieszka poniedziałek 9.00-10.00 s. 114
 Krakowiak Beata piątek 14.00-15.00 s. 136
 Kubala-Mazur Grażyna poniedziałek 9.00-10.00 s. 123
 Kulesza-Wrzosek Dorota piątek 15.00-16.00 s. 7
 Kulińska-Trojanowska  Mariola czwartek 13.00-14.00 s.23
Kurasiewicz Dorota piątek 15.00-16.00 s. 136
 Lenartowicz Agnieszka piątek 15.00 - 16.00 s. 204
 Lipka - Auguścik Ewa piątek 14.00-15.00 s. 33
 Łażewska Halina wtorek 15.00-16.00 s. 105
Mamcarz Julia  piątek 14.00-15.00 s. 10
 Mączyńska Barbara czwartek 13.00-14.00 s. 33
 Mielniczuk-Lipska Katarzyna piątek 14.00-15.00 s. 111
 Migda Janusz wtorek 15.00-16.00 s. 123
 Miziołek  Małgorzata  czwartek 13.00-14.00 s. 111
 Mochalska Dorota piątek 14.00-15.00 s. 5
 Musiał Ewelina środa 15.00 - 16.00 s. 202
 Osińska  Małgorzata   piątek 15.00-16.00 s. 5
Pasternak Żaneta  piątek 14.00-15.00 s. 102
 Pamrów  Aleksandra piątek 14.00-15.00 s. 129
 Pawęska Ewa środa 14.00-15.00 s. 204
 Pawłowska Anna wtorek 9.00-10.00 s. 110
 Pielaszek Grzegorz wtorek 15.00-16.00 s. 121
 Pieszka Waldemar poniedziałek 9.00-10.00 s. 23
 Psujek Monika piątek 15.00-16.00 s. 135
 Pyra Justyna wtorek 15.00-16.00 s. 33
 Salwin Robert wtorek 15.00-16.00 s. H
Smolińska Aleksandra piątek 14.00-15.00 s. 122
 Sawicki Maciej poniedziałek 9.00-10.00 s.31
 Stefańczyk Katarzyna piątek 14.00-15.00 s. 123
 Szymaniak Grażyna czwartek 13.00-14.00 s. 135
 Tomczyk Elżbieta czwartek 13.00-14.00 s. 108
 Trzpiel Agata piątek 14.00-15.00 s. 23
 Wąsowska Joanna wtorek 15.00-16.00 s. 103
 Wielgus Katarzyna środa 15.00-16.00 s. 208
 Wójcik Ewa piątek 14.00-15.00 s. 10
 Zajączkowska Beata środa 14.00-15.00 s. 105
 Żukowska Ewelina piątek 14.00-15.00 s. 33


OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE PODCZAS EPIDEMII COVID-19


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
a. zdający
b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
d. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
e. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Wszystkie rzeczy przyniesione do szkoły zdający ma obowiązek zostawić w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis, linijka). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Wszystkie przybory zdający zabiera ze sobą do sali w przeźroczystej torebce lub koszulce na dokumenty.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Po wejściu do sali butelki postawić przy nodze od stolika.

9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający bezwzględnie stosują się do wskazówek nauczyciela.

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

13. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b. wychodzi do toalety
c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc

15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.Terminy konsultacji dla uczniów klas VIII

Chwil Ewa wtorek 15.00-16.00 s. 119 VIIIb, VIIIc
Galant Urszula wtorek 15.00-16.00 s. 105 VIIIa
Iracka Ewelina środa 15.00 - 16.00 s. 205 VIIIa, VIIIc
Jędrzejczyk Anna środa 16.00 - 17.00 s. 203 VIII, VIIIb
Lenartowicz Agnieszka piątek 15.00 - 16.00 s. 204 VIIIc
Musiał Ewelina środa 15.00 - 16.00 s. 202 VIIIb

Uczniowie są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela o chęci uczestniczenia w konsultacjach. W przypadku większej ilości uczniów chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach nauczyciel prowadzący wskaże godzinę przyjścia na zajęcia.Wirtualny Dzień Dziecka w Ożarowie Mazowieckim


Obraz pobrany ze strony: http://jutrosin.eu/news/w-484/dzien-dziecka

Dzień Dziecka w tym roku będzie inny, niż zazwyczaj. Nie możemy spotkać się na pikniku z tej okazji i razem świętować – ze względu na pandemię – będzie miał charakter wirtualny. Ale dla najmłodszych mieszkańców gminy mamy niespodziankę z tej okazji…


Wiemy, że jesteście pozbawieni wielu tradycyjnych form codziennego życia, od chodzenia do szkoły po zabawy i kontakt z rówieśnikami, dlatego chcemy zaprosić Was Drogie Dzieci na jedyny w swoim rodzaju Koncert Familijny – W krainie przebojów z bajek Disneya.

Specjalnie dla dzieci z naszej gminy zostanie zarejestrowany koncert, który będziecie mogli obejrzeć na komputerach w swoich domach. I niespodzianka… poprowadzę go specjalnie dla Was i odpowiem na pytania o moje dzieciństwo.
Możecie przysyłać je do 28 maja 2020 r. na email: um@ozarow-mazowiecki.pl

Paweł Kanclerz
Burmistrza Ożarowa MazowieckiegoLISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lp.  NUMER WNIOSKU UWAGI
1 2020/OP/02996 ZAKWALIFIKOWANY
2 2020/OP/02962 ZAKWALIFIKOWANY
3 2020/OP/03017 ZAKWALIFIKOWANYBezpieczeństwo online - no raczej! - 21 maja o godz. 14.30 darmowy webinar dla młodzieży!Internet jest ważną częścią życia, warto więc wiedzieć, jak z niego bezpiecznie korzystać. Dlatego zapraszamy młodzież powyżej 13. roku życia na darmowe szkolenie organizowane przez Facebooka, podczas którego uczniowie dowiedzą się, jak bezpiecznie poruszać się po sieci.

Spotkanie w formie webinaru potrwa ok. 45 minut i będzie dostępne stronie Przestrzeń from Facebook, a jego premierę zaplanowano na czwartek, 21 maja, o godz. 14.30.

Więcej informacji o tym jak dołączyć do spotkania, jest dostępne na stronie wydarzenia:
https://bit.ly/BezpieczeństwoOnlineNoRaczej

Podczas szkolenia eksperci z Facebooka poruszą wiele istotnych dla bezpieczeństwa w sieci tematów takich jak: niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać młodych użytkowników w Internecie; jak radzić sobie z hejtem i jak reagować w przypadku doświadczania internetowej przemocy ze strony rówieśników.

ZAPRASZAMY do udziały w webinarze w mieniu:

Zespołu Przestrzeni from Facebook oraz Polskiego Centrum Programu Safer InternetTelefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Epidemia koronawirusa dotyka wszystkich, lecz grupą szczególnie narażoną na długofalowe efekty pandemii są dzieci – zwłaszcza te, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej. Każdego dnia konsultanci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odbierają około 300 telefonów. Część z nich to rozmowy ratujące życie. Podczas kwarantanny przemoc domowa eskaluje. Niepewność, brak poczucia kontroli i przymusowa izolacja mogą wywołać agresję, którą najłatwiej wyładować na najbardziej bezbronnych – dzieciach. Ofiary tej przemocy nie zawsze mają dokąd uciec, a telefon zaufania to dla nich często ostatnia deska ratunku.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zapewnia pomoc telefoniczną najmłodszym i nastolatkom w trudnych sytuacjach życiowych, a także dorosłym – rodzicom i profesjonalistom pracującym z dziećmi. Każdego dnia podejmują interwencje ratujące zdrowie lub życie dzwoniących. Fundacja prowadzi także Centra Pomocy Dzieciom, które zapewniają najmłodszym kompleksowe wsparcie. Oferta pomocowa jest całkowicie bezpłatna.

Grupa Ingka w ramach wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zorganizuje dwa wyjątkowe wydarzenia i w ramach działań pod hasłem #WSPIERAJMYSIĘ zaprasza na koncerty online na żywo, podczas których wystąpią Roksana Węgiel oraz zespół Blue Café. Oba koncerty transmitowane będą na profilach Facebook centrów handlowych: warszawskiego Wola Parku, wrocławskiej Alei Bielany, Portu Łódź, Parku Handlowego Matarnia w Gdańsku oraz SKENDE Shopping w Lublinie. W czwartek, 14 maja o godzinie 19.00, rozpocznie się koncert zespołu Blue Café. Dzień później, w piątek, 15 maja o tej samej godzinie, wystąpi Roksana Węgiel. Patronat medialny nad koncertami objęła Wirtualna Polska.

Aby wziąć udział w wyjątkowym koncercie Roksany Węgiel i Blue Café, należy 14 maja i 15 maja o godzinie 19:00 odwiedzić wydarzenie: Blue Café Roksana Węgiel lub wejść na profil wybranego centrum handlowego:
Wola Park
Aleja Bielany
Port Łódź
Matarnia Park Handlowy
SKENDE Shopping

Koncert online to świetna okazja, by chociaż na chwilę zapomnieć o rzeczywistości. Ale jednocześnie powinniśmy pamiętać o dzieciach, które mają trudną sytuację rodzinną. „Cieszę się, że mogę moim występem wspierać młode osoby i zachęcam wszystkich do wspólnego pomagania. Wierzę, że razem mamy ogromną moc”– mówi Roksana Węgiel, artystka, która zaangażowała się w działania Ingka Centres.

Dominika Gawęda i Paweł Rurak-Sokal, zespół Blue Café, dodają: „Zapraszamy wszystkich do wysłuchania naszego koncertu. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ proponujemy słuchaczom spotkanie z naszą muzyką w przestrzeni wirtualnej. Spędźmy ten czas wspólnie i pomóżmy potrzebującym dzieciom!”

W trakcie koncertów trwać będzie zbiórka środków finansowych na wsparcie telefonu zaufania Fundacji. Widzowie będą zachęcani do dokonywania wpłat na konto organizacji. Każda zebrana złotówka pozwoli na zapewnienie ciągłego funkcjonowania linii pomocowej. Celem jest uzbieranie kwoty 100 000 złotych, która pozwoli odebrać 10 000 połączeń od dzieci w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Więcej: https://zloteprzeboje.tuba.pl/zloteprzeboje/7,106342,25941320,wspierajmysie-i-dajmy-dzieciom-sile.html


Do 17 maja trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS!

Już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, prowadzi rekrutację do swojego flagowego programu - jednego z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju.
Zgłoszenia do programu przyjmowane są przez formularz dostępny na stronie efc.edu.pl.

Horyzonty to szerokie wsparcie dla ósmoklasistów z małych miejscowości pochodzących z rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. W Warszawie to LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Mechatroniczne nr 1. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza nią.

Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, nauki w szkole, zajęć w szkole językowej czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC - wykwalifikowani koordynatorzy regionalni i psycholog. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Przestrzeni do kreatywnego myślenia i wspólnego działania jest całe mnóstwo!

Horyzonty to również zobowiązanie ze strony stypendystów do działania na rzecz innych - od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom. To unikalne doświadczenie, dzięki któremu stypendyści mogą stać się samodzielnymi, odważnymi, świadomymi studentami, obywatelami, pracownikami - po prostu dojrzałymi ludźmi.

W programie wzięło udział już 735 uczniów szkół średnich, obecnie opieką fundacji jest objętych 231 uczniów. Absolwenci programu zrzeszają się w Stowarzyszeniu Alumni EFC, które prężnie wspiera podopiecznych Fundacji i podtrzymuje więzi między stypendystami. Wokół Horyzontów działa energiczna, zżyta społeczność, w której każdy znajdzie dla siebie miejsce.

Więcej informacji na www.efc.edu.plPRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE PO 6 MAJA 2020 R.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

29 kwietnia 2020 r. w ramach II etapu odmrażania gospodarki Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział otwarcie żłobków i przedszkoli z zastrzeżeniem, że każdorazowo decyzję o otwarciu będą podejmowane przez organy założycielskie, czyli samorządy gmin.

Podkreślić należy, że samorządy gmin na realizację tego zadania dostały zaledwie kilka dni, bez uprzedniej konsultacji możliwości takiego rozwiązania ze strony właściwych resortów. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowały tzw. „wytyczne” dot. dostosowania żłobków i przedszkoli do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym od 6 maja 2020 r. Analizując zawarte w nich informacje i zalecenia brak jest szczegółowych wskazań, jak zorganizować opiekę nad małymi dziećmi, tak aby była ona bezpieczna zarówno dla dzieci, jak również ich opiekunów. Jak ustalić liczebność grup przy założeniu posiadanej określonej powierzchni sal, jak zapewnić bezpieczny dystans pomiędzy dziećmi – te kwestie, jedne z najistotniejszych pozostawiono w gestii samorządów.

Co oznacza wprost odpowiedzialność samorządów za ewentualnie przyjęte rozwiązania. Wznowienie działalności żłobków i przedszkoli wymaga odpowiedniego przygotowania, zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa, wdrożenia wielu procedur i zaleceń, mających na celu ochronę zdrowia i życia dzieci, pracowników oraz członków ich rodzin. Wszystkie te działania muszą być realizowane w ścisłym kontakcie z Inspekcją Sanitarną. Podkreślam, nie jest to możliwe w przeciągu kilku dni.

Biorąc pod uwagę opinie specjalistów z zakresu epidemiologii o realnym zagrożeniu rozprzestrzenia się wirusa w skupiskach ludzi, w tym również dzieci; stanowiska związków branżowych m. in. Związku Nauczycielstwa Polskiego o braku zgody na narażenie zdrowia i życia tysięcy nauczycieli w przedszkolach oraz po konsultacji z dyrektorami przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki informuję Państwa, że podjąłem decyzję o nieotwieraniu ww. placówek od 6 maja 2020 r.

W podjęciu takiej decyzji utwierdziły mnie również opinie wyrażane bezpośrednio przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkoli. Znakomita większość nie zamierza posyłać dziecka do żłobka/przedszkola z uwagi na bardzo duże ryzyko zarażenia. W sytuacji kiedy każdego dnia przybywa w naszym kraju osób zarażonych i ofiar wirusa nie możemy sobie pozwolić na działania w jakikolwiek sposób zwiększające ryzyko zarażenia, a za takie uznaję otwarcie przedszkoli i żłobka.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dla wielu rodziców pogodzenie opieki nad dzieckiem w domu z pracą zawodową jest trudnym wyzwaniem, jednakże z uwagi na dobro wspólne członków Naszej Wspólnoty, za które jako Burmistrz jestem odpowiedzialny, zdecydowałem się na podjęcie tej trudnej dla mnie i Państwa decyzji. Jako Burmistrz biorę za nią odpowiedzialność, w myśli roty ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Ochronę zdrowia i życia mieszkańców gminy uznaję za najwyższe dobro publiczne.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
~ Czemu właśnie 2 Maja? ~

Data ta nie jest przypadkowa. Ma ona swoje korzenie w historii naszego kraju. Pierwszym wydarzeniem, o którym warto wspomnieć, jest umieszczenie biało-czerwonej flagi przez żołnierzy z 1. Dywizji Kościuszkowskiej na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie w 1945 r. Nasi żołnierze przyczynili się do zawieszenia działań zbrojnych w Europie i tym samym końca II wojny światowej. Data ta została również wskazana ze względu na nakaz zdejmowania flag przed Świętem Konstytucji 3 Maja, ponieważ ówczesne władze komunistyczne nie uznawały tego święta.

~ A dlaczego biały i czerwony? ~

Nasza flaga składa się z dwóch poziomych pasów – białego i czerwonego. Mają one ciekawe pochodzenie. Polska flaga, jedna z niewielu ma pochodzenie heraldyczne, to znaczy, że wywodzi się od herbów. W tym przypadku od herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

~ Kiedy święto flagi zostało ustanowione? ~

Stało się to 20 lutego 2004 r. czyli całkiem niedawno! Właśnie tego dnia oficjalnie został ustanowiony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

~ Co jeszcze świętujemy tego dnia? ~

Jednocześnie 2 maja obchodzimy Światowy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto to zostało ustanowione w 2002 r. Tego dnia, na całym świecie organizowane są obchody święta i zabawy Polonii na obczyźnie.Co 3 maja oznacza? - krótka historia

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni ustanowił trzecią na świecie konstytucję, zwaną Konstytucją 3 Maja. Dzień ten uznano za święto od razu, w maju 1791 r. Niestety przez skomplikowaną sytuację polityczną Polski np. zabory, jego celebrowanie było przez długi czas zabronione. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja uznano świętem narodowym. Po II wojnie światowej obchodzono tę wyjątkową rocznicę do 1946 r. Później władze komunistyczne zabroniły obchodów, a w 1951 r. święto zostało zniesione. Święto uchwalono na nowo 6 kwietnia 1990 r.

Jak obchodzimy Dzień Konstytucji 3 Maja?

Obecnie uchwalenie Konstytucji 3 Maja zazwyczaj świętowane jest poprzez różnego typu parady, marsze, zawody sportowe i pikniki rodzinne. Z okazji święta organizowane są liczne obchody trzeciomajowe w wielu miastach Polski. Odbywają się także oficjalne uroczystości, głównie o charakterze wojskowym.

Ważny dzień również dla katolików

Ponadto 3 maja wypada także święto kościelne, a dokładniej święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które obchodzone jest od 1920 roku. Ma ono upamiętniać złożone przez Jana Kazimierza śluby lwowskie, podczas których powierzył Polskę pod opiekę Maryi.LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE


Lista kandydatów - pdf

Lp.  NUMER WNIOSKU UWAGI
1 2020/SP/02915 PRZYJĘTY
2 2020/SP/02286 PRZYJĘTY
3 2020/SP/02422 PRZYJĘTY
4 2020/SP/02893 PRZYJĘTY
5 2020/SP/02561 PRZYJĘTY
6 2020/SP/01309 PRZYJĘTY
7 2020/SP/02320 PRZYJĘTY
8 2020/SP/02321 PRZYJĘTY
9 2020/SP/02250 PRZYJĘTY
10 2020/SP/01486 PRZYJĘTY
11 2020/SP/01966 PRZYJĘTY
12 2020/SP/00803 PRZYJĘTY
13 2020/SP/02516 PRZYJĘTY
14 2020/SP/02515 PRZYJĘTY
15 2020/SP/01372 PRZYJĘTY
16 2020/SP/02673 PRZYJĘTY
17 2020/SP/02287 PRZYJĘTY
18 2020/SP/02339 PRZYJĘTY
19 2020/SP/02861 PRZYJĘTY
20 2020/SP/02376 PRZYJĘTY
21 2020/SP/02913 PRZYJĘTY
22 2020/SP/02837 PRZYJĘTY
23 2020/SP/02872 PRZYJĘTY
24 2020/SP/02863 PRZYJĘTY
25 2020/SP/02472 PRZYJĘTY
26 2020/SP/02308 PRZYJĘTY
27 2020/SP/01766 PRZYJĘTY
28 2020/SP/02424 PRZYJĘTY
29 2020/SP/02464 PRZYJĘTY
30 2020/SP/02550 PRZYJĘTY
31 2020/SP/02617 PRZYJĘTY
32 2020/SP/01934 PRZYJĘTY
33 2020/SP/02420 PRZYJĘTY
34 2020/SP/02427 PRZYJĘTY
35 2020/SP/02382 PRZYJĘTY
36 2020/SP/01224 PRZYJĘTY
37 2020/SP/02369 PRZYJĘTY
38 2020/SP/02370 PRZYJĘTY
39 2020/SP/01949 PRZYJĘTY
40 2020/SP/02002 PRZYJĘTY
41 2020/SP/02387 PRZYJĘTY
42 2020/SP/02330 PRZYJĘTY
43 2020/SP/02325 PRZYJĘTY
44 2020/SP/01959 PRZYJĘTY
45 2020/SP/01737 PRZYJĘTY
46 2020/SP/02260 PRZYJĘTY
47 2020/SP/02284 PRZYJĘTY
48 2020/SP/00865 PRZYJĘTY
49 2020/SP/00837 PRZYJĘTY
50 2020/SP/01509 PRZYJĘTY
51 2020/SP/01504 PRZYJĘTY
52 2020/SP/00867 PRZYJĘTY
53 2020/SP/01726 PRZYJĘTY
54 2020/SP/02127 PRZYJĘTY
55 2020/SP/00872 PRZYJĘTY
56 2020/SP/01572 PRZYJĘTY
57 2020/SP/01619 PRZYJĘTY
58 2020/SP/01458 PRZYJĘTY
59 2020/SP/01657 PRZYJĘTY
60 2020/SP/00869 PRZYJĘTY
2005 – 2020

23 kwietnia
15 rocznica nadania imienia
Szarych Szeregów
Szkole Podstawowej w Płochocinie

PREZENTACJE DOTYCZĄCE TEMTYKI SZARYCH SZEREGÓW I HARCERSTWA


Prezentacja dla klas I-III
Prezentacja dla klas IV-VIII
Krzyżówka

"Działania na rzecz ochrony klimatu"


to hasło Dnia Ziemi w 2020 roku, a jednocześnie motyw przewodni tego święta. Jego celem jest zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. Światowy Dzień Ziemi ma również na celu przypomnienie wszystkim o tym, jak ważna jest ochrona naszej planety. Tego dnia szczególnie zachęcamy Was wszystkich do podejmowania różnorodnych inicjatyw, których celem jest m.in podniesienie świadomości i docenienie pięknej przyrody.

Poszukajcie najdrobniejszych nawet przejawów siły przyrody w najbliższym otoczeniu. Zwróćcie uwagę na drzewa, które co dzień mijacie, sprawdźcie co rośnie na skwerku oprócz trawy, wytropcie przyrodę w nietypowych miejscach… poznajcie i zaprzyjaźnijcie się z przyrodą niech Dzień Ziemi trwa każdego dnia!

Polecamy obejrzeć:
https://www.youtube.com/watch?v=7I0sFyDKKBA
https://www.youtube.com/watch?v=Ep9MFiWXR8M

Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, piosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs

Jeżeli chcecie zostać Poszukiwaczami przyrody, zapraszamy do wykonania zadań!

Sudoku obrazkowe
Eko koszulka
Poszukiwanie skarbów

Ewelina BartosińskaLISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE


Lista kandydatów - pdf

Lp.  NUMER WNIOSKU UWAGI
1 2020/SP/02915 ZAKWALIFIKOWANY
2 2020/SP/02286 ZAKWALIFIKOWANY
3 2020/SP/02422 ZAKWALIFIKOWANY
4 2020/SP/02893 ZAKWALIFIKOWANY
5 2020/SP/02561 ZAKWALIFIKOWANY
6 2020/SP/01309 ZAKWALIFIKOWANY
7 2020/SP/02320 ZAKWALIFIKOWANY
8 2020/SP/02321 ZAKWALIFIKOWANY
9 2020/SP/02250 ZAKWALIFIKOWANY
10 2020/SP/01486 ZAKWALIFIKOWANY
11 2020/SP/01966 ZAKWALIFIKOWANY
12 2020/SP/00803 ZAKWALIFIKOWANY
13 2020/SP/02516 ZAKWALIFIKOWANY
14 2020/SP/02515 ZAKWALIFIKOWANY
15 2020/SP/01372 ZAKWALIFIKOWANY
16 2020/SP/02673 ZAKWALIFIKOWANY
17 2020/SP/02287 ZAKWALIFIKOWANY
18 2020/SP/02339 ZAKWALIFIKOWANY
19 2020/SP/02861 ZAKWALIFIKOWANY
20 2020/SP/02376 ZAKWALIFIKOWANY
21 2020/SP/02913 ZAKWALIFIKOWANY
22 2020/SP/02837 ZAKWALIFIKOWANY
23 2020/SP/02872 ZAKWALIFIKOWANY
24 2020/SP/02863 ZAKWALIFIKOWANY
25 2020/SP/02472 ZAKWALIFIKOWANY
26 2020/SP/02308 ZAKWALIFIKOWANY
27 2020/SP/01766 ZAKWALIFIKOWANY
28 2020/SP/02424 ZAKWALIFIKOWANY
29 2020/SP/02464 ZAKWALIFIKOWANY
30 2020/SP/02550 ZAKWALIFIKOWANY
31 2020/SP/02617 ZAKWALIFIKOWANY
32 2020/SP/01934 ZAKWALIFIKOWANY
33 2020/SP/02420 ZAKWALIFIKOWANY
34 2020/SP/02427 ZAKWALIFIKOWANY
35 2020/SP/02382 ZAKWALIFIKOWANY
36 2020/SP/01224 ZAKWALIFIKOWANY
37 2020/SP/02369 ZAKWALIFIKOWANY
38 2020/SP/02370 ZAKWALIFIKOWANY
39 2020/SP/01949 ZAKWALIFIKOWANY
40 2020/SP/02002 ZAKWALIFIKOWANY
41 2020/SP/02387 ZAKWALIFIKOWANY
42 2020/SP/02330 ZAKWALIFIKOWANY
43 2020/SP/02325 ZAKWALIFIKOWANY
44 2020/SP/01959 ZAKWALIFIKOWANY
45 2020/SP/01737 ZAKWALIFIKOWANY
46 2020/SP/02260 ZAKWALIFIKOWANY
47 2020/SP/02284 ZAKWALIFIKOWANY
48 2020/SP/00865 ZAKWALIFIKOWANY
49 2020/SP/00837 ZAKWALIFIKOWANY
50 2020/SP/01509 ZAKWALIFIKOWANY
51 2020/SP/01504 ZAKWALIFIKOWANY
52 2020/SP/00867 ZAKWALIFIKOWANY
53 2020/SP/01726 ZAKWALIFIKOWANY
54 2020/SP/02127 ZAKWALIFIKOWANY
55 2020/SP/00872 ZAKWALIFIKOWANY
56 2020/SP/01572 ZAKWALIFIKOWANY
57 2020/SP/01619 ZAKWALIFIKOWANY
58 2020/SP/01458 ZAKWALIFIKOWANY
59 2020/SP/01657 ZAKWALIFIKOWANY
60 2020/SP/00869 ZAKWALIFIKOWANYLista Kandydatów Zakwalifikowanych i Kandydatów Niezakwalifikowanych Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Informujemy rodziców kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, że w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymali Państwo wiadomość o przyjęciu Państwa dziecka do oddziału przedszkolnego.

Tym samym nie muszą Państwo potwierdzać woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w dniach 13-16 kwietnia 2020.


Lista kandydatów - pdf

Lp. NUMER WNIOSKU UWAGI
1 2020/OP/02710 ZAKWALIFIKOWANY
2 2020/OP/02587 ZAKWALIFIKOWANY
3 2020/OP/02016 ZAKWALIFIKOWANY
4 2020/OP/02361 ZAKWALIFIKOWANY
5 2020/OP/02675 ZAKWALIFIKOWANY
6 2020/OP/01540 ZAKWALIFIKOWANY
7 2020/OP/02296 ZAKWALIFIKOWANY
8 2020/OP/02781 ZAKWALIFIKOWANY
9 2020/OP/01442 ZAKWALIFIKOWANY
10 2020/OP/01976 ZAKWALIFIKOWANY
11 2020/OP/02812 ZAKWALIFIKOWANY
12 2020/OP/02818 ZAKWALIFIKOWANY
13 2020/OP/01754 ZAKWALIFIKOWANY
14 2020/OP/02549 ZAKWALIFIKOWANY
15 2020/OP/01324 ZAKWALIFIKOWANY
16 2020/OP/02822 ZAKWALIFIKOWANY
17 2020/OP/01194 ZAKWALIFIKOWANY
18 2020/OP/02223 ZAKWALIFIKOWANY
19 2020/OP/02521 ZAKWALIFIKOWANY
20 2020/OP/02246 ZAKWALIFIKOWANY
21 2020/OP/02718 ZAKWALIFIKOWANY
22 2020/OP/01542 ZAKWALIFIKOWANY
23 2020/OP/02404 ZAKWALIFIKOWANY
24 2020/OP/00938 ZAKWALIFIKOWANY
25 2020/OP/02263 ZAKWALIFIKOWANY
26 2020/OP/02467 ZAKWALIFIKOWANY
27 2020/OP/02203 ZAKWALIFIKOWANY
28 2020/OP/00734 ZAKWALIFIKOWANY
29 2020/OP/02375 ZAKWALIFIKOWANY
30 2020/OP/01623 ZAKWALIFIKOWANY
31 2020/OP/01184 ZAKWALIFIKOWANY
32 2020/OP/02693 ZAKWALIFIKOWANY
33 2020/OP/01871 ZAKWALIFIKOWANY
34 2020/OP/02752 ZAKWALIFIKOWANY
35 2020/OP/02088 ZAKWALIFIKOWANY
36 2020/OP/02670 ZAKWALIFIKOWANY
37 2020/OP/02646 ZAKWALIFIKOWANY
38 2020/OP/01829 ZAKWALIFIKOWANY
39 2020/OP/02162 ZAKWALIFIKOWANY
40 2020/OP/02940 ZAKWALIFIKOWANY
41 2020/OP/02845 ZAKWALIFIKOWANY
42 2020/OP/01775 ZAKWALIFIKOWANY
43 2020/OP/01970 ZAKWALIFIKOWANY
44 2020/OP/01782 ZAKWALIFIKOWANY
45 2020/OP/00864 ZAKWALIFIKOWANY10 rocznica katastrofy smoleńskiej

W bieżącym roku przypada 10 rocznica niezwykle tragicznego wydarzenia w najnowszej historii naszego kraju. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154 M z 96 osobami na pokładzie rozbił się podczas próby lądowania w Smoleńsku w Rosji. Celem podróży były obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Samolotem podróżowało 88 delegatów i 8 członków załogi. Na pokładzie znajdowali się między innymi przedstawicie ówczesnych władz Polski różnego szczebla – wśród nich prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele parlamentu, dowódcy Sił Zbrojnych RP, pracownicy instytucji państwowych, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, duchowni i inne osoby zaproszone do udziału w uroczystościach. Katastrofy nikt nie przeżył.

Wydarzenie to pogrążyło w żałobie cały polski naród. Utrata wielu wybitnych obywateli zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju naszego kraju, odcisnęła swoje piętno na dalszych losach Polski. Skutki tego wydarzenia obejmują trwającą do dziś traumę wielu bliskich ofiar, a także mają wpływ na bieg wydarzeń politycznych w kraju i na świecie .
Obecnie, ze względu na panującą globalną epidemię koronawirusa, obchody 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały mocno ograniczone. Jednak w poprzednich latach w wielu miastach Polski odbywały się liczne uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy. Delegacje władz wraz z mieszkańcami uczestniczyły wówczas w mszach świętych, marszach, odczytach, prelekcjach.
Nie zapominajmy o tym wydarzeniu uczestnicząc w obchodach proponowanych przez media.

Ewa WójcikŚwiatowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2020 (wtorek)

W 1948 roku powstała Światowa Organizacja Zdrowia. W celu upamiętnienia tego dnia organizowany jest Światowy Dzień Zdrowia, który co roku ma inny temat przewodni. W obecnym roku jest nim: ”Wspieraj pielęgniarki i położne”
Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicznego. Wydarzenie rozpoczyna Miesiąc Zdrowia oraz rok działań pod przewodnim tematem. Celem obchodów święta jest poruszenie najważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących społeczeństwa na świecie. WHO wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu – lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. WHO organizuje międzynarodowe, regionalne i lokalne wydarzenia związanym z konkretnym tematem.

Jest to dzień, w którym przypominamy światowym liderom o kluczowej roli, jaką odgrywają w utrzymaniu zdrowia na świecie podczas wybuchu epidemii lub zagrożenia pielęgniarki i położne. Pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia przodują w odpowiedzi na COVID-19. Mają relacje ze swoimi pacjentami oparte na zaufaniu, zapewniając im wysokiej jakości, pełne szacunku leczenie i opiekę.

Pielęgniarki i położne są podstawą każdego systemu opieki zdrowotnej. W tym Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej, Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla aktualny status pielęgniarstwa na całym świecie. Wzywa do wsparcia, aby zapewnić każdemu potrzebną opiekę zdrowotną. W ciągu roku WHO będzie naciskać na środki, które zapewnią, że pielęgniarki i położne będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał. Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. – Mamy do zrealizowania bardzo ważny cel: zainteresowanie młodzieży naszym zawodem i zachęcenie jej do studiowania pielęgniarstwa oraz podejmowania pracy w ochronie zdrowia.

Wykorzystamy do tego rozpoczynający się 2020 rok, który został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN (od ang. International Council of Nurses). Kampania będzie prowadzona we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia WHO. To trwające przez cały rok święto ma związek z 200. rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale. Źródło: NIPiP

Światowy Dzień Zdrowia w obecnym roku przypadł na bardzo trudny czas, kiedy walka z pandemią koronawirusa jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla pracowników i pracownic systemu ochrony zdrowia. Pracownicy medyczni są na pierwszym froncie walki o nasze zdrowie i życie, jednocześnie codziennie narażają swoje zdrowie. Lekarze i pielęgniarki stawiają czoła i pracują intensywnie nad badaniem i leczeniem, ale w szpitalach przez całą dobę pracują też setki tysięcy innych pracowników i pracownic, ratowników medycznych, salowych, sanitariuszy, osób sprzątających, diagnostów laboratoryjnych, techników, kierowców, wolontariuszy, pracowników obsługi, farmaceutów. Wszystkim tym osobom chcemy serdecznie podziękować.

DZIĘKUJEMY!!!

Każdy z nas może również włączyć się w Akcję #Brawa Dla Was, czyli podziękowania dla medyków za walkę z koronawirusem.
Małe gesty znaczą bardzo wiele. Pokażmy, że pamiętamy o "białym personelu". 7 kwietnia, o godz. 13.00 stańmy w oknach i na balkonach i głośno oklaskujmy naszych bohaterów w ramach akcji "#Brawa dla Was".


WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "JAN PAWEŁ II- PAPIEŻ DZIECI I MŁODZIEŻY"

"Musicie być mocni mocą miłości" - te słowa padły podczas pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1979 r. Dzisiaj słowa te są hasłem 15 rocznicy śmierci papieża Polaka.

Uczniowie trzech szkól podstawowych , z okazji ustanowienia przez sejm roku 2020 rokiem Jana Pawła II, wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym na portret papieża. Były to następujące szkoły podstawowe;
1. Szkoła Podstawowa w Duchnicach
2. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie
3. Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Na konkurs zgłoszono ponad 50 prac plastycznych.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

KLASY 1- 3;
I MIEJSCE:
Wiktoria B., klasa 3B- SP Płochocin
Alexandra D., klasa , 2a, SP Ojrzanów
Kacper Sz., klasa 2C, SP Duchnice

II MIEJSCE:
Dominika G., klasa 3C, SP Płochocin
Monika C. , klasa 2A, SP Duchnice

III MIEJSCE:
Dorota K., klasa 3A, SP Duchnice
Igor Małecki, klasa 1A , SP Ojrzanów

KLASY 4-8:
I MIEJSCE:
Jakub O., klasa 6A, SP Duchnice

II MIEJSCE:
Blanka B., klasa 5B, SP Duchnice

III MIEJSCE:
Dawid J., klasa 5B, SP Duchnice

WYRÓŻNIENIA:
Szymon S., klasa 5B , SP Ojrzanów
Mateusz G., klasa 5C, SP Płochocin
Weronika K., klasa 7A, SP Duchnice
Krzysztof W., klasa 5B, SP Duchnice
Szymon S., klasa 5A, SP Duchnice
Karol J., klasa 7A, SP Duchnice

Kooordynatorzy międzyszkolnego konkursu plastycznego:
Beata Paplińska
Halina Łażewska
Barbara KołkiewiczSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 WarszawaMAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DRODZY UCZNIOWIE!
MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Prezentacja
Dyżury

Nazwisko i imię Dyżur dla uczniów i rodziców
 Bartosińska  Ewelina poniedziałek 14.00-15.00
 Błaszczyk Ewa poniedziałek 14.00-15.00
 Bogucka  Agnieszka  wtorek 14.30-15.30
 Bogucka Bożena czwartek 14.00-15.00
 Borowska Marlena czwartek 14.00-15.00
 Cender Magdalena poniedziałek 14.00-15.00
 Chechłacz Robert czwartek 14.00-15.00
 Chwil Ewa poniedziałek 14.00-15.00
 Chyziak Grzegorz czwartek 14.00-15.00
 Cybulska Renata wtore 14.30-15.30
 Egermeier Wacław wtorek 14.30-15.30
 Galant Urszula czwartek 14.00-15.00
 Gałązka Kamil poniedziałek 14.00-15.00
 Gałązka Kinga środa 15.00-16.00
 Graczyk-Zaborowska Izabela czwartek 14.00-15.00
 Iracka Ewelina czwarte 14.00-15.00
 Jędrzejczyk Anna czwartek 14.00-15.00
 Kępczyńska Agnieszka wtorek 14.30-15.30
 Kluczek Monika poniedziałek 14.00-15.00
 Kowalewska Joanna poniedziałek 14.00-15.00
 Kozłowska-Nagat Agnieszka poniedziałek 14.00-15.00
 Krakowiak Beata wtorek 14.30-15.30
 Kubala-Mazur Grażyna poniedziałek 14.00-15.00
 Kulesza-Wrzosek Dorota środa 15.00-16.00
 Kulińska-Trojanowska  Mariola wtorek 14.30-15.30
Kurasiewicz Dorota środa 15.00-16.00
 Lenartowicz Agnieszka czwartek 14.00-15.00
 Lipka - Auguścik Ewa poniedziałek 14.00-15.00
Mamcarz Julia wtorek 14.30-15.30
 Łażewska Halina poniedziałek 14.00-15.00
 Mączyńska Barbara wtorek 14.30-15.30
 Mielniczuk-Lipska Katarzyna poniedziałek 14.00-15.00
 Migda Janusz poniedziałek 14.00-15.00
 Miziołek  Małgorzata  wtorek14.30-15.30
 Mochalska Dorota poniedziałek 14.00-15.00
 Musiał Ewelina czwartek 14.00-15.00
 Osińska  Małgorzata   środa 15.00-16.00
Pasternak Żaneta poniedziałek 14.00-15.00
 Pamrów  Aleksandra poniedziałek 14.00-15.00
 Pawęska Ewa czwartek 14.00-15.00
 Pawłowska Anna wtorek 14.30-15.30
 Pielaszek Grzegorz poniedziałek 14.00-15.00
 Pieszka Waldemar poniedziałek 14.00-15.00
 Psujek Monika środa 15.00-16.00
 Pyra Justyna czwartek 14.00-15.00
 Salwin Robert czwartek 14.00-15.00
 Sawicki Maciej poniedziałek 14.00-15.00
 Stefańczyk Katarzyna poniedziałek 14.00-15.00
 Szymaniak Grażyna wtorek 14.30-15.30
 Tomczyk Elżbieta wtorek 14.30-15.30
 Trzpiel Agata środa 15.00-16.00
 Wąsowska Joanna poniedziałek 14.00-15.00
 Wielgus Katarzyna poniedziałek 14.00-15.00
 Wójcik Ewa poniedziałek 14.00-15.00
 Zajączkowska Beata czwartek 14.00-15.00
 Żukowska Ewelina poniedziałek 14.00-15.00
Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie
W związku z nietypową sytuacją w jakiej się znaleźliśmy w związku z epidemią COVID-19 musimy wszyscy zostać w domu.
Natomiast możemy kontaktować się online. Jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać, podzielić się swoimi problemami, radościami, omówić sprawy formalne związane z dokumentacją psychologiczno-pedagogiczną, kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zapraszam do kontaktu w godzinach 14.00-16.00.

Mój mail: spplochocin.pedagog @gmail.com. Jestem również dostępna poprzez dziennik elektroniczny Vulcan

Pozdrawiam
Agnieszka Kozłowska-Nagat
pedagog szkolny

Szanowni Rodzice,

Nadpłata za obiady od dnia 12 do 31 marca, tj. za 14 dni , zostanie zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. W przypadku kolejnego zawieszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nauki w szkole, nadpłata za obiady zostanie Państwu zwrócona na rachunek bankowy.


DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

W okresie zdalnego nauczania, zawieszone są moje konsultacje na terenie szkoły. Kontakt za mną jest jednak możliwy za pośrednictwem telefonu oraz adresu e-mailowego, jak również poprzez dziennik elektroniczny.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Proszę wysłać do mnie e-maila i podać swój numer telefoniczny, oddzwonię.

Mój adres e-mail: psychologplochocin@gmail.com

Ewa Wójcik, psycholog szkolny


Szanowni Państwo,

 

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce i zawieszeniem zajęć
w przedszkolach oraz szkołach, informujemy, że dotychczasowy harmonogram rekrutacji nadal obowiązuje i rodzice mogą się z nim zapoznać na stronie www.rekutacja.ozarow-mazowiecki.pl. Wnioski rekrutacyjne będę przyjmowane do dnia 31 marca 2020 roku do godziny 15:00.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dalszej procedury rekrutacyjnej, umożliwiamy rodzicom trzy formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

 1. Przesłanie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami podpisanego odręcznie
  na skrzynkę mailową placówki pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe przekazanie dokumentacji
  w postaci papierowej. Adresy skrzynek mailowych są dostępne w dalszej część artykułu.
 2. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego wraz z załącznikami w wersji papierowej
  do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie
  w wyodrębnionych miejscach, zachowując zaostrzone reguły sanitarne, będą wyznaczone pojemniki do składania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie.
 3. Złożenie wniosku w oparciu o elektroniczny system rekrutacji, wykorzystując
  do podpisu elektronicznego narzędzie Profilu Zaufanego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku rekrutacyjnego przy wykorzystaniu powyższych rozwiązań, prosimy o  pilny kontakt telefoniczny z placówką pierwszego wyboru.

Wyżej zaproponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zarazem pozwolą one na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego do Żłobka Miejskiego, przedszkoli i szkół podstawowych na terenie naszej Gminy.

Dokument z adresami jednostekDrodzy Rodzice, od poniedziałku 23 marca 2020 r. uruchamiamy dla Państwa telefon informacyjny, dzięki któremu będą Państwo mogli na bieżąco zgłaszać problemy związane ze zdalnym nauczaniem

Telefon będzie czynny w godzinach 8.00 – 16.00
Numer tel. 501-190-162
Szanowni Państwo,

Zamknięcie placówek oświatowych nie wpływa na zmianę kalendarza roku szkolnego.
W związku z powyższym sposób i zasady rekrutacji do Żłobka Miejskiego, przedszkoli oraz szkół podstawowych są obowiązujące. Rodzice składają wniosek rekrutacyjny do 31 marca 2020 r.,
Rekrutacja do przedszkola oraz szkoły podstawowej jest przeprowadzona w oparciu o elektroniczny system, zatem wniosek w każdym momencie rodzic ma możliwość złożyć co jest warunkiem koniecznym.
System jest powiązany z narzędziem Profilu Zaufanego, który jest gwarantem weryfikacji tożsamości. W dziale aktualności systemu rekrutacji jest dostępny artykuł pt. „Jak podpisać wniosek profilem zaufanym”, zapoznajcie się, jeśli rodzice wykonają opisane w artykule czynności, wnioski zostaną prawidłowo podpisane. Na potwierdzenie złożenia elektronicznego podpisu zostanie przesłana wiadomość e-mail (na adres e-mail matki i ojca dziecka). W przypadku rekrutacji „papierowej” do Żłobka Miejskiego, jak również wniosków do przedszkola oraz szkoły podstawowej, rodzice będą mogli złożyć od dnia kiedy placówka będzie czynna. Dołożymy wszelkich starań aby wnioski rodziców były zweryfikowane jak najszybciej. Sytuacja w której się znaleźliśmy jest dla Nas wszystkich dynamiczna, placówki oświatowe będę zamknięte do dnia 25.03.2020 roku włącznie. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie będziemy Państwa na bieżąco informować.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Biurem Oświaty
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
tel. 22-721-28-23

https://ozarow-mazowiecki.pl/2020/03/14/informacja-dot-rekrutacji-do-szkol-i-przedszkoli-w-gminie-ozarow-mazowiecki/Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusaLekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

informacje pobrane ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolachDrodzy Rodzice i Uczniowie!
Zapraszamy do włączenia się w WIELKANOCNĄ AKCJĘ „PACZKA NA KRESY”. Liczymy na Wasze wsparcie- za co z góry DZIĘKUJEMY!


ZIMA
W MIEŚCIE

Kierownik wypoczynku Agnieszka Kozłowska-Nagat
Po przyjściu do szkoły i zmianie obuwia wszystkie dzieci spotykają się w sali 108 (I piętro)

Poniedziałek, 17.02
8:00 - 9:00 – schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji wychowawców
9:00 – wyjazd do Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie
10:30 - 12:00 – pobyt w gmachu Telewizji (wizyta w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, zwiedzanie muzeum TVP.SA.)
12:00 – wyjazd z Warszawy
13:30 – obiad
14:00 - 16:00 – czas do dyspozycji wychowawców

Wtorek, 18.02
8:00 – zbiórka na wyjazd do muzeum Etnograficznego przy ul. Kredytowej 1 w Warszawie
9:30 – 11.00 - pobyt w Muzeum (zwiedzanie, warsztaty) 11:15 – wyjazd z Warszawy
13:00 – obiad
13:30 - 16:00 – czas do dyspozycji wychowawców
UWAGA!
W tym dniu wyjeżdżamy o godzinie 8.00. Bardzo proszę o punktualne przyprowadzenie dzieci, gdyż nie możemy spóźnić się do Muzeum ze względu na zamówione warsztaty.

Środa, 19.02
8:00-8:45 – schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji wychowawców
8:45 – wyjazd do Manufaktury Czekolady przy ul. Marszałkowskiej 9/15 w Warszawie
10:30-12:00 – pobyt w Manufakturze (warsztaty –projektowanie i wykonanie własnej tabliczki czekolady) 12:30 – wyjazd z Warszawy
13:30 – obiad
14:00-16:00 – czas do dyspozycji wychowawców

Czwartek, 20.02
8:00-9:30 – schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji wychowawców
9:30 – wyjazd do Centrum Handlowego Nowa Stacja przy ul. Sienkiewicza 19 w Pruszkowie
10:30-13:00 – pobyt w Sali Zabaw Fikołki (sala zabaw, warsztaty „Eksperymenty”, ścianka wspinaczkowa)
13:30 – wyjazd z Pruszkowa
14:15 – obiad
14:45-16:00 - czas do dyspozycji wychowawców
UWAGA!
W tym dniu każde dziecko powinno mieć na zmianę koszulkę, skarpety i obuwie z miękką podeszwą.
Aby dziecko mogło bawić się na ściance wspinaczkowej, konieczne jest wyrażenie zgody w formie pisemnej przez rodzica/prawnego opiekuna. Jest to wymóg właściciela Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o. z siedzibą Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, 02-952 Warszawa zwanym dalej FIKOŁKI. Formularze znajdują się u wychowawców grup.

Piątek, 21.02
GRUPA 1 i 2
8:00-9:00 – schodzenie się dzieci, czas do dyspozycji wychowawców
9:00-10:30 – warsztaty STRING ART
10:30-13:00 – czas do dyspozycji wychowawców
13:00 – obiad
13:30-16:00 – czas do dyspozycji wychowawców

GRUPA 3
8:00-10:30 – czas do dyspozycji wychowawców
10:30-12:30 – warsztaty STRINK ART
13:00 – obiad
13:30-16:00 – czas do dyspozycji wychowawców

DODATKOWE INFORMACJE!
1. Bardzo proszę, aby podczas akcji „Zima na wsi” każde dziecko miało drugie śniadanie oraz picie.
2. W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
3. W przypadku dzieci z chorobą lokomocyjną proszę Rodziców o zapewnienie lekarstwa swojemu dziecku w dniach wycieczek.
4. Przedstawiony harmonogram może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram


WARSZTATY
„PROMOCJA ZDROWIA”

Zajęcia mają na celu, m.in:

• Wzmacnianie odporności psychicznej i samooceny, budowanie poczucia własnej wartości.
• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stres, zmiany, wyzwania).
• Promocję zdrowego stylu życia (zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowe odchudzanie, znaczenie aktywności fizycznej).
• Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i poszukiwania wsparcia.
• Rozwijanie umiejętności radzenie sobie z emocjami.
• Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
• Wzmocnienie relacji międzyludzkich.
• Nabywanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników.
• Kształtowanie umiejętności radzenie sobie ze zjawiskiem cyberbullyingu (mobbingu elektronicznego) i bullyingu w szkole

Spotkania adresowane są do uczennic klas V – VIII szkoły podstawowej.
Będą prowadzone w małej grupie, w formie warsztatów,
we wtorki w godzinach 16.30 – 18.00. Cykl składa się z 10 spotkań.

Rozpoczęcie zajęć: 11 marca 2020 r.
Po zajęciach, w godzinach 18.00 – 18.30 możliwość konsultacji dla Rodziców.

Zajęcia będą odbywały się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu - ul. Piłsudskiego 10 A
Zapraszamy do zapisywania się w sekretariacie Poradni (tel. 22 725 46 11).
Zajęcia są bezpłatne
W dniu 2020.01.20 na terenie naszej szkoły został przeprowadzony kiermasz ciast, upieczonych przez mamy naszych uczniów.
Celem akcji, było zebranie środków na operację w Stanach Zjednoczonych,
dla Adasia Wituskiego.
Przypomnijmy Adaś urodził się z wadą lewej nóżki- brakiem kości strzałkowej. Polscy lekarze chcieli amputować nogę tuż pod kolanem.
Pojawiła się jednak nadzieja, że uda się ją uratować i Adaś będzie mógł chodzić na własnej nodze bez protezy. Chłopiec przeszedł już jedną operację, do uzyskania pełnej sprawności potrzebne są jeszcze dwie kolejne.
Ich koszt to ok. 500 tysięcy złotych.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu, udało nam się uzbierać kwotę ponad 1100zł, którą wpłacimy na odpowiednie konto.
Dziękujemy za to, że jesteście z nami! Pamiętajcie- WARTO POMAGAĆ!
Galeria zdjęć


Drodzy Rodzice! W tym roku nasza szkoła zaangażowała się w pomoc Adasiowi Wituskiemu, którego mama próbuje zebrać środki na operację dziecka w Stanach Zjednoczonych.

Adaś jest bratem ciotecznym jednego z naszych uczniów. Urodził się z wadą lewej nóżki- brakiem kości strzałkowej. Polscy lekarze chcieli amputować nogę tuż pod kolanem. Pojawiła się jednak nadzieja, że uda się ją uratować i Adaś będzie mógł chodzić na własnej nodze bez protezy. Chłopiec przeszedł już jedną operację, do uzyskania pełnej sprawności potrzebne są jeszcze dwie kolejne. Ich koszt to ok. 500 tysięcy złotych. Dzięki pomocy wielu dobrych ludzi udało się zebrać ponad połowę środków na ten cel. Potrzeba jeszcze około 200 tysięcy złotych.

Podczas wrześniowych spotkań z Rodzicami zebraliśmy ponad 400 zł, które zostały przekazane na konto fundacji „Lepszy los” z przeznaczeniem dla Adasia. Cały czas zbieramy również plastikowe nakrętki, które są sukcesywnie odbierane przez rodzinę. W czasie najbliższych zebrań nasi wolontariusze będą zbierali pieniądze do puszek, celem wsparcia akcji.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej inicjatywy, wystarczy nawet drobny gest. Adasiowi można podarować również 1% podatku.Zima na wsi 2020Numer rachunku bankowego do wpłaty: 22 10 20 10 42 0000 87 02 03 86 21 90

uiszczenie opłaty za wyżywienie (jeśli dziecko będzie z niego korzystało) i program akcji wyłącznie w dniach 07.01.2020 – 16.01.2020 na wydzielony rachunek bankowy, aktywny od 7 stycznia 2020r.

W tytule przelewu należy wpisać: Udział (imię i nazwisko dziecka, klasa oraz termin udziału) w akcji Zima w mieście 2020 w kwocie ….. zł oraz wyżywienie w kwocie….. zł

• dostarczenie potwierdzenia wpłaty/przelewu do dnia 16 stycznia 2020r. do sekretariatu szkoły!

Regulamin
Karta kwalifikacyjna
Karta uczestnika
Program - tydzień 1
Program - tydzień 2
Akcji „Paczka na Kresy”


organizowana i przeprowadzana przez
Fundację „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

Szkolny Klub Wolontariatu przyłączył się do tegorocznej zbiórki prowadzonej przez Fundację „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, której celem jest wsparcie naszych rodaków mieszkających na Kresach.
Zachęcamy również Państwa oraz naszych uczniów do podjęcia działań w ramach tej świątecznej akcji!

Co jest potrzebne?
- produkty spożywcze,
- słodycze,
- medykamenty,
- środki opatrunkowe,
- chemia (środki czystości),
- kremy,
- kalendarze na nowy 2020 rok o tematyce związanej z Polską,
- kartki świąteczne z życzeniami.

Zbiórka trwa do 4 grudnia! Przyniesione produkty można zostawiać w s.22 lub 204!


konkurs #OSEWyzwanie


1606 szkół z całej Polski zgłosiło się do konkursu #OSEWyzwanie ,
organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Komisja Konkursowa ogłosiła już wyniki i przyznała nagrody… Wśród wygranych znaleźliśmy się my- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE!!!

Pani wicedyrektor Ewelina Bartosińska, w czwartek 26 września w Radomiu, odebrała z rąk Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego akt potwierdzający wygraną.

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie jest mobilna pracownia multimedialna
licząca 16 laptopów, które będą wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych.

Galeria zdjęć


UWAGA !!
ZMIANA TERMINU ZDJĘĆ

11 PAŻDZIERNIKA 2019 R. (PIĄTEK)
1. KLASA OA
2. KLASA OB.
3. KLASA OC i 1C
4. KLASA 1A i 1B
5. KLASA 5B i 6C
6. KLASA 5A i 5C
7. KLASA 5D i 7B

17 PAŹDZIERNIKA 2019 R. (CZWARTEK)
1. KLASA 2A
2. KLASA 2B
3. KLASA 3A i 3B
4. KLASA 3C i 6B
5. KLASA 6A i 4
6. KLASA 8A i 8C
7. KLASA 7A i 8BZAJĘCIA „RAZEM RAŹNIEJ”

Jeżeli Państwa dziecko ma trudności emocjonalne, problemy w nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, przejawia nieśmiałość, brak pewności siebie, obniżoną samoocenę...

zapraszamy na zajęcia:

„Razem raźniej”

Zajęcia mają na celu:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania emocji, właściwego ich wyrażania;
 • budowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • nabywania umiejętności współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Spotkania adresowane są do uczennic i uczniów szkoły podstawowej, kl. II - V.

Będą prowadzone  w małej grupie, w formie warsztatów,

we wtorki w godzinach 14.15 – 15.30. Cykl składa się z 10 spotkań.

Rozpoczęcie zajęć: 22 października 2019 r.

Po zajęciach, w godzinach 15.30 – 16.00  możliwość konsultacji dla Rodziców.

Zajęcia będą odbywały się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu
- ul. Piłsudskiego 10 A

Zapraszamy do zapisywania się w sekretariacie Poradni (tel. 22 725 46 11).

Zajęcia są bezpłatneJeżeli chcesz: lepiej zrozumieć swoje dziecko, poprawić  komunikację z nim, budować kontakt oparty na wzajemnym szacunku, stworzyć głębszą relację i poczucie bliskości.

Zapraszamy na „Szkołę dla Rodziców”

 

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań, na których uczymy się:

- Po co i jak wyznaczać granice?

- Jak radzić sobie ze swoimi uczuciami i uczuciami dziecka?

- Jak wyrażać i rozpoznawać uczucia?

- Jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności?

- Czy stosować kary i jaki jest ich skutek?

- Jak rozwiązywać problemy i konflikty?

- Co robić, żeby uwolnić dziecko od przypisanej mu roli ,,niejadka”, ,,dziecka niegrzecznego”… ?

- Czy i jak  chwalić dziecko? Jakie są skutki pochwały,  stosowania nagród?

- Skąd się bierze motywacja do nauki lub jej brak?

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 725 46 11

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.15-19.45

w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A

Prowadzący: Magdalena Ratz – Hernik - pedagog,

Aleksandra Zdancewicz - psycholog

Zajęcia rozpoczną się w 15 października, zapraszamy do kontaktu telefonicznego i umawiania się na spotkania konsultacyjne.Zapraszamy Państwa do obserwowania naszego profilu na Facebooku!

W polu wyszukiwania należy wpisać: SP Płochocin
Znajdą tam Państwo bieżące wydarzenia oraz dodatkowo zdjęcia i nagrania, które pozwolą choć na chwilę przenieść się do świata naszej szkoły!

Polecamy, zapraszamy!Szkoła została zakwalifikowana i podpisała umowę na realizację programu OSE.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:
• umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
• podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
• umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
• wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Korzyści dla szkół:

• bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
• bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
• podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
• możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządów:
• szerszy dostęp do zasobów internetu,
• lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
• w perspektywie - lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
• oszczędności - internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Piątek, czwartek  wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

2,3 stycznia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

Piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

12 czerwca 2020 r.TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

10 września 2019 – spotkanie informacyjne
22 października 2019 – zebranie ogólne
19 listopada 2019 – dzień otwarty
10 grudnia 2019 – zebranie ogólne
14 stycznia 2020– zebranie ogólne –oceny proponowane
10 marca 2020 – dzień otwarty
7 kwietnia 2020 – zebranie ogólne
19 maja 2019 – zebranie ogólne - oceny proponowane
16 czerwca - zebranie ogólne – klasyfikacja końcoworoczna

Godziny zebrań ogólnych
kl. 0-III – 17.00
kl. IV –VIII - 18.00

Godziny dyżuru nauczycieli podczas dni otwartych
Kl. 0-VIII – 17.00 – 20.00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019r.

Podstawa prawna: -§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2019r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603

3

Ferie zimowe:

10-23 lutego 2020 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskiePodstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 16

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia –14kwietnia 2020r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnejhttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512))

5

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26czerwca 2020r.Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6

Ferie letnie

27czerwca -31 sierpnia 2020r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, zpóźn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 


8:30 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – duża hala gimnastyczna
16:30 - msza święta w kościele Św.Wojciecha w Płochocinie ( dzieci przychodzą do kościoła pod opieką rodziców )

Obowiązuje obuwie na zmianę!
Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange.
Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu. #SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.