Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej
w PłochocinieŚwietlica szkolna w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zaprasza uczniów uczęszczających na świetlicę do udziału w konkursie technicznym pod hasłem: „Eko kwiat”

Regulamin konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów, którzy uczęszczają na świetlicę szkolną.
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez ucznia. Jednocześnie zastrzega się, że w konkursie nie będą uwzględnione prace grupowe.
3. Technika pracy dowolna – z zastrzeżeniem, że powinna być ona w całości z wykorzystaniem surowców wtórnych (np. plastikowe tacki, butelki, kubeczki, sztućce, nakrętki, słomki itp.)
4. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
5. Każde dziecko może złożyć tylko jedną pracę.
6. Prace będzie oceniać jury pod przewodnictwem kierownika świetlicy.

Kryteria oceny:
- zgodność z tematem i wymaganiami konkursu;
- pomysłowość;
- estetyka wykonania.

7. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w trzech kategoriach:
kategoria pierwsza „0” i kl.I,
kategoria druga kl. II – III
kategoria trzecia klasy IV – VII.
8. Termin składania prac upływa w dniu 25.05.2018 r.
9. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
10. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Wychowawcy świetlicy


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.
„ILUSTRACJA DO WIERSZA MARII KONOPNICKIEJ”

W marcu 2018 r. odbył się świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Ilustracja
do wiersza Marii Konopnickiej”. Brało w nim udział 12 uczniów Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie (4 osoby z klas III, 2 osoby z klas II i 6 osób z klas I). Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

w grupie uczniów z klas III:
• I miejsce – Róża Buczek z kl. III b
• II miejsce ex quo – Karol Markowski z kl. III d
Alicja Woźnicka z kl. III b
• III miejsce – Lena Witkowska z kl. III b

w grupie uczniów z klas II:
• wyróżnienia – Karolina Żaczek i Wiktoria Gűnther

w grupie uczniów z klas I:
• I miejsce – Gabriela Cabaj z kl. I a
• II miejsce ex quo – Daria Filipkowska z kl. I b Katarzyna Piotrkowicz z kl. I b
• III miejsce – Oliwia Wudarczyk z kl. I a
• wyróżnienia – Gabriela Kowalewska z kl. I a
Jerzy Wrzosek z kl. I c

W wyborze prac, komisja konkursowa przyjęła następujące kryteria: samodzielne wykonanie, pomysłowość, estetyka, zgodność z tematyką konkursu. Nagrody i dyplomy uroczyście wręczono 12.04.2018 r. Wystawa prac znajduje się przy dolnej świetlicy.

Organizator konkursu
Małgorzata Ostrowska

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zaprasza uczniów uczęszczających na świetlicę do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „Ilustracja do wiersza Marii Konopnickiej”

Regulamin konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów, którzy uczęszczają na świetlicę szkolną.
2. Prace należy wykonać samodzielnie. Wyklucza się prace zbiorowe.
3. Technika dowolna – rysunek kredką, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż. Wyklucza się prace przestrzenne.
Format prac – A4.
4. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
5. Każde dziecko może złożyć tylko jedną pracę.
6. Prace będzie oceniać jury pod przewodnictwem kierownika świetlicy.

Kryteria oceny:
- zgodność z tematem i wymaganiami konkursu;
- pomysłowość;
- staranność i estetyka wykonania.
7. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w każdej grupie wiekowej.
8. Termin składania prac upływa w dniu 28.03.2018 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Wychowawcy świetlicy


Świetlicowy Konkurs „Mam Talent!”

W piątek 23 lutego 2018r. już po raz kolejny odbył się świetlicowy konkurs młodych talentów. Konkurs od tygodni cieszył się zainteresowaniem oraz wzbudzał wiele pozytywnych emocji. W wyczekiwanym dniu dobre nastroje podtrzymywała rytmiczna muzyka towarzysząca występom uczestników. Pomysłowość naszych wychowanków nie zna granic, zatem publiczność mogła podziwiać zróżnicowane formy talentów. Młodzi artyści zaprezentowali umiejętności taneczne, wokalne, sportowe oraz sceniczne. Mogliśmy podziwiać m.in. technikę gry w piłkę nożną, prowadzenie piłki w unihokeju, zaskakującą zręczność i refleks podczas układania kostki Rubika. Nie zabrakło również miejsca na taniec z hula hop, shuffle dance oraz śpiew. Uczestnicy występowali zarówno w zespołach jak i indywidualnie. Na zakończenie publiczność miała możliwość oddania głosu na swojego faworyta. Wszyscy dobrze się bawili, o czym świadczyły gromkie brawa.

Laureaci konkursu:
I miejsce:
Oliwia Pieńkos - taniec

II miejsce:
Zespół: Karina Kieblesz, Oliwia Wudarczyk, Lena Dymkowska - taniec z hula – hop

III miejsce:
Bartosz Pyra – układanie kostki Rubika

W dniu 01 marca odbyło się ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród. Wszystkim uczestnikom oraz laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Agata Trzpiel

Galeria zdjęć


Regulamin świetlicowego konkursu "Mam talent"
Karta zgłoszenia "Mam talent"

JASEŁKA W WYKONANIU UCZNIÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„Jezus, Jezus malusieńki.
Chodźmy wszyscy do stajenki.
Powitajmy Go.
Powitajmy Go.
On jest panem.
Jest miłością.
Wielkim darem i radością.
Powitajmy Go.
Powitajmy Go.”

W takt powyższej piosenki aktorzy wraz z widownią odtańczyli finałową piosenkę jasełek, które zostały wystawione pod kierunkiem p. Małgorzaty Osińskiej (na podstawie scenariusza „Jasełkowa Łezka - humoreska” A. Szafrańca) przez uczniów świetlicy szkolnej w dniu 22 grudnia 2017 r.

To były inne jasełka niż te zazwyczaj. Oczywiście nie zabrakło głównych bohaterów, czyli Maryi, Józefa oraz Jezusa, a także tych równie ważnych jak anioły i pasterze czy Trzej Królowie. W naszym przedstawieniu pojawił się również kot betlejemski, który obiecał zmienić swoje życie, a robi to przy stajence w towarzystwie myszek. Wesołe, rymowane teksty były przeplatane rytmicznymi piosenkami, których choreografia zachęcała publiczność do włączenia się w naśladowanie ruchów aktorów. Dopełnieniem gry aktorskiej dzieci były przepiękne dekoracje wykonane przez wychowawców świetlicy.

Monika Psujek – kierownik świetlicy szkolnej


W piątek 10 listopada ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Pani Jesień”.
Konkurs został zorganizowany przez świetlicę szkolną. Wzięły w nim udział 34 osoby.

Z uwagi na dużą ilość prac konkursowych wykonanych przez uczniów klas 0-III oraz ich wysoki poziom, komisja konkursowa zdecydowała nagrodzić większą ilość uczestników, niż uprzednio przewidywano, doceniając tym samym zaangażowanie uczniów.

Osoby nagrodzone:
Kategoria I – uczniowie klas 0-III:
- I miejsce: Joanna Pyra - 0a, Karolina Żaczek - II,
- II miejsce: Olivier Milczarek - IIId, Marta Karwat - Ia,
- III miejsce: Daria Kucio - Ic, Krzysztof Knieć - Ic,
- wyróżnienia: Karina Kieblesz - Ia, Gabriela Kowalewska - Ia, Filip Słabosz - Ia, Dominik Kalwa - 0a.

Kategoria II – uczniowie klas IV-VII:
- I miejsce: Nikola Kamila Rogozińska - IVc,
- II miejsce: Natalia Maliszewska - IVa,
- III miejsce: Klara Dobrzyńska - IVa.

Udział w konkursie przysporzył dzieciom i młodzieży wiele radości. Był okazją do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Wielu z nich wyraziło chęć dalszego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy do rozwijania swoich pasji i umiejętności plastycznych.


Grupy świetlicowe

Numer grupy świetlicowej

Klasy

Numer sali

Wychowawcy

I

Ia, Ib

4

p. Małgorzata Ostrowska

II

Ib, Ic

5

p. Ewa Babikowska

III

Ic, II

6

p. Dorota Kulesza-Wrzosek

IV

IIIa, IIIb

110

p. Patrycja Pysz

V

IIIb, IIIc

7

p. Anna Klimiuk

VI

IIIc, IIId

30

p. Agata Trzpiel

VII

IV-VII

dolna świetlica

p. Małgorzata Osińska, p. Monika PsujekREGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica czynna jest w godz. 7:00-17:30. Przed godziną 7:00 i po godzinie 17:30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
2. Podstawą zapisu dziecka jest wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy.
3. W świetlicy mogą przebywać uczniowie z klas I-VII.
4. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z przepisami BHP, sygnalizacją przeciwpożarową oraz z zasadami obowiązującymi w świetlicy.
5. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o jej wyposażenie.
6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu bez zgody nauczyciela.
7. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: ruchowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawę własną.
8. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza ten fakt nauczycielowi.
9. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się.
10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty oraz przyniesione zabawki.
11. Dziecko mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do karty zgłoszenia świetlicy.
12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru okaże dowód tożsamości.
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
14. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu oraz określić konkretną godzinę, o której dziecko ma opuścić świetlicę szkolną. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
15. W sytuacji upoważnienia ustnego, np. w wyniku rozmowy telefonicznej, dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy szkolnej.
16. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice lub osoby upoważnione nie mogą odebrać dziecka do godz. 17:30, rodzice są zobowiązani poinformować o tym wychowawcę świetlicy.
17. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w tym samym dniu przyjęte powtórnie.
18. Na zajęcia dodatkowe m.in. basen, koła zainteresowań prowadzone przez innych nauczycieli, uczniów ze świetlicy odbiera i odprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osobę z zewnątrz, rodzic powinien złożyć pisemną informację o szczegółach wyjścia i powrotu z zajęć.
19. W szczególnych przypadkach osobie upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy wychowawca może odmówić wydania dziecka. Dziecko opuści świetlicę po konsultacji z dyrekcją szkoły i rodzicem.