GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele naszej szkoły systematycznie podnoszą kwalifikacje uzyskując przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.


Nauczyciele - rok szkolny 2018/2019

Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 Babikowska Ewa psycholog szkolny
2 Baleja Jolanta nauczyciel matematyki
3 Bartosińska Ewelina nauczyciel informatyki, zajęć komputerowych, techniki
4 Błaszczyk Ewa nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
5 Borysiak Aneta nauczyciel plastyki i techniki
6 Bogucka Agnieszka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
7 Bucior Katarzyna nauczyciel języka polskiego
8 Cender Magdalena nauczyciel wspomagający
9 Chechłacz Robert nauczyciel wychowania fizycznego
10 Chwil Ewa nauczyciel matematyki
11 Chylicka Jadwiga nauczyciel geografii
12 Chyziak Grzegorz nauczyciel historii
13 Dębowska Anna nauczyciel matematyki
14 Egermeier Waclaw nauczyciel języka angielskiego i fizyki
15 Galant Urszula nauczyciel matematyki
16 Gałązka Kamil nauczyciel wychowania fizycznego
17 Gałązka Kinga nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
18 Graczyk- Zaborowska Izabela nauczyciel języka angielskiego
19 Iracka Ewelina nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego
20 Jędrzejczyk Anna nauczyciel języka polskiego i historii
21 Kępczyńska Agnieszka nauczyciel w oddziale przedszkolnym
22 Kluczek Monika nauczyciel w oddziale przedszkolnym
23 Kowalewska Joanna nauczyciel wspomagający
24 Kozłowska-Nagat Agnieszka pedagog szkolny
25 Krakowiak Beata nauczyciel wspomagający
26 ks. Pielaszek Grzegorz nauczyciel religii
27 Kulesza-Wrzosek Dorota nauczyciel religii
28 Kulińska-Trojanowska Mariola nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
29 Kustosz - Nowak Paulina nauczyciel wspomagający
30 Lenartowicz Agnieszka nauczyciel języka polskiego, religii, wychowania do życia w rodzinie
31 Lipka-Auguścik Ewa nauczyciel w oddziale przedszkolnym
32 Łażewska Halina nauczyciel religii
33 Łęczek Anna nauczyciel chemii
34 Mączyńska Barbara nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
35 Miziołek Małgorzata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
36 Musiał Ewelina nauczyciel języka angielskiego
37 Nieścioruk Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego
38 Osińska Małgorzata  wychowawca w świetlicy szkolnej
39 Ostrowska Małgorzata nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
40 Pamrów Aleksandra logopeda
41 Pawłowska Anna nauczyciel wspomagający
42 Psujek Monika kierownik w świetlicy szkolnej
43 Pyra Justyna nauczyciel języka niemieckiego
44 Sawicki Maciej bibliotekarz, nauczyciel historii
45 Sieczek Iga nauczyciel w oddziale przedszkolnym
46 Stefańczyk Katarzyna nauczyciel wspomagający
47 Szatkowska Ewa nauczyciel wspomagający
48 Szymaniak Grażyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
49 Tomczyk Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
50 Trzpiel Agata nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel plastyki
51 Wąsowska Joanna nauczyciel przyrody i biologii
52 Wit Paulina nauczyciel wychowania fizycznego
53 Zajączkowska Beata nauczyciel języka polskiego

dyrektor Magdalena Szkup
wicedyrektor Renata Cybulska

Lista Rady Pedagogicznej

Lp. Nazwisko i imię
1  Babikowska Ewa
2  Baleja Jolanta
3  Bartosińska  Ewelina
4  Błaszczyk Ewa
5  Bogucka  Agnieszka 
6  Borysiak Aneta
7  Bucior Katarzyna 
8  Cender Magdalena
9  Chechłacz Robert
10  Chwil Ewa
11  Chylicka Jadwiga
12  Chyziak Grzegorz
13  Cybulska Renata
14  Dębowska Anna
15  Egermeier Wacław
16  Galant Urszula
17  Gałązka Kamil
18  Gałązka Kinga
19  Graczyk-Zaborowska Izabela
20  Iracka Ewelina
21  Jędrzejczyk Anna
22  Kępczyńska Agnieszka
23  Kluczek Monika
24  Korzeniecka Magdalena
25  Kowalewska Joanna
26  Kowalska Mariola
27  Kozłowska-Nagat Agnieszka
28  Krakowiak Beata
29  Kulesza-Wrzosek Dorota
30  Kulińska-Trojanowska  Mariola
31  Kustosz - Nowak Paulina
32  Lenartowicz Agnieszka
33  Lipka-Auguścik Ewa
34  Łażewska Halina
35  Łęczek Anna
36  Mączyńska Barbara
37  Miziołek  Małgorzata 
38  Musiał Ewelina
39  Nieścioruk Katarzyna
40  Osińska  Małgorzata  
41  Ostrowska Małgorzata
42  Pamrów  Aleksandra
43  Pawłowska Anna
44  Pielaszek Grzegorz
45  Psujek Monika
46  Pyra Justyna
47  Sawicki Maciej
48  Sieczek Iga
49  Stefańczyk Katarzyna
50  Szatkowska Ewa
51  Szkup Magdalena
52  Szymaniak Grażyna
53  Tomczyk Elżbieta
54  Trzpiel Agata
55  Wąsowska Joanna
56  Wiak Ewelina
57  Wit Paulina
58  Zajączkowska Beata