Chętni na eksperymenty


Nasza gmina została partnerem w projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich RPMA.10.01.02-14-8063/17 „Chętni na eksperymenty”. Projekt jest adresowany do uczniów wybranych szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Do projektu zostało wybranych 10 szkół - 8 z Gminy Pruszków i 2 z Ożarowa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 1530 uczniów. Projekt zakłada poszerzenia wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu to 1995712,30 zł a wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich to 1596596,84zł.

Na kształcenie uczniów z SPP Płochocin przeznaczono 156130 zł. Uczniowie naszej szkoły będą brać udział w następujących zajęciach:

  • Zajęcia matematyczne- 480 godzin
  • Zajęcia przyrodniczo- ekologiczne- 300 godzin
  • Zajęcia informatyczne- 240 godzin
  • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- 600 godzin

Z budżetu projektu zostaną doposażone sale w pomoce dydaktyczne na kwotę 18000 zł. Zostaną zainstalowane 2 zestawy multimedialne (tablica, projektor) oraz zakupione 2 laptopy. Łączny koszt sprzętu to 21000 zł. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie planowana jest wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.