GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele naszej szkoły systematycznie podnoszą kwalifikacje uzyskując przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.


LISTA NAUCZYCIELI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Nazwisko i imię nauczyciela

Pełniona funkcja/

nauczany przedmiot

Szkup Magdalena

dyrektor szkoły,

n-l języka polskiego

Cybulska Renata

wicedyrektor szkoły,

wychowawca kl. IId,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Korzeniecka Magdalena

kierownik świetlicy szkolnej,

wychowawca świetlicy

Bartoszak Magdalena

psycholog szkolny

Bogucka Agnieszka

wychowawca kl. 3c,

n-l edukacji wczesnoszkolnej,

n-l gimnastyki korekcyjnej

Borysiak Aneta

wychowawca świetlicy,

nl plastyki

Bucior Katarzyna

wychowawca kl. 6b,

n-l języka polskiego

Chechłacz Robert

wychowawca kl. 6a,

n-l wychowania fizycznego,

instruktor pływania

Dębowska Anna

wychowawca kl. 4a,

n-l matematyki

Felczak Martyna

wychowawca świetlicy

Iracka Ewelina

n-l języka angielskiego kl. 0 – III

Jędrzejczyk Anna

wychowawca kl. 5a,

n-l języka polskiego i historii

Kalita Justyna

n-l wychowania fizycznego

n-l gimnastyki korekcyjnej,

instruktor pływania

Kępczyńska Agnieszka

wychowawca kl. 0a,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Klimiuk Anna

wychowawca świetlicy

Kosatka Ewelina

wychowawca kl. 5b,

n-l wspomagający

Kowalewska Joanna

n-l wspomagający

Kozłowska-Nagat Agnieszka

n-l reedukator

Krakowiak Beata

n-l wspomagający

Kulińska-Trojanowska Mariola

wychowawca kl. 2b,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Kurczak Anna

n-l języka angielskiego w kl. 4-6

Kustosz-Nowak Paulina

nl asystent

Lenartowicz Agnieszka

wychowawca l. 5c,

n-l języka polskiego i religii

Łażewska Halina

n-l religii

Matuszewska Anna

n-l muzyki

Mączyńska Barbara

wychowawca kl. IIc,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Miziołek Małgorzata

wychowawca kl. I,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Noga Sylwia

wychowawca kl.2a,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Olczak Agnieszka

pedagog szkolny,

logopeda

Ostrowska Małgorzata

wychowawca świetlicy

Pamrów Aleksandra

logopeda

Piechal Urszula

pedagog szkolny,

nl wdż

Psujek Monika

wychowawca świetlicy

Pysz Patrycja

n-l zajęć technicznych i komputerowych

Rożnowska Ewelina

n-l wychowania fizycznego,

instruktor pływania

Sawicki Maciej

bibliotekarz

Sieczek Iga

wychowawca kl. 0b,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Skarżyńska Anna

wychowawca kl. 4b,

n-l matematyki

Sołtyszewska Agnieszka

wychowawca świetlicy

Stefańczyk Katarzyna

n-l wspomagający

Szymaniak Grażyna

wychowawca kl. IIIb,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Tomczyk Elżbieta

wychowawca kl. 3a,

n-l edukacji wczesnoszkolnej

Wąsowska Joanna

n-l przyrody