AktualnościInformujemy, że uczniowie klas I, III oraz VI w roku szkolnym 2017/2018 będą spełniać obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin.

Magdalena Szkup

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Szarych Szeregów w PłochocinieLato na wsi”

Terminy akcji: 26-30 czerwca 2017 oraz 3-7 lipca 2017

Program:

- wycieczka do Łazienek

- rejs statkiem po Wiśle

- warsztaty plastyczne

- wyjazd na basen

- wyjazd do sali zabaw

- wyjazd do kina

- gry i zabawy zespołowe

Program może ulec zmianie w związku z oczekiwaniem potwierdzenia rezerwacji. Koszt za tydzień 90,00 zł +obiady

Zapisy do 31 maja 2017 roku w sekretariacie szkoły.


W przypadku zbyt małej ilości uczestników
akcja zostanie odwołana.

Zapraszamy uczniów klas III – VI

wraz z Rodzicem/Opiekunem na

Rodzinne Warsztaty, które odbędą się

25 marca 2017r. (sobota) w godzinach 9:00 – 12:30.

Celem warsztatów będzie wykonanie:

Palmy Wielkanocnej lub

Najoryginalniejszej Ozdoby Wielkanocnej

ze styropianu (jajko, kurczak, baranek, zajączek)

przez dzieci z pomocą Rodzica/Opiekuna.

Materiały do wykonania prac prosimy przynieść we własnym zakresie.

Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmują P. Patrycja Pysz i P. Ewelina Iracka.

Gotowe prace wezmą udział w Szkolnym Konkursie.

Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą.

Każde dziecko może złożyć tylko jedną pracę.

Kryteria oceny:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość,

- staranność i estetyka wykonania.

Prace zostaną wystawione na Przedświątecznym Kiermaszu,

który odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w Płochocinie

w dniach 3 – 12 kwietnia 2017r.

Organizatorzy/Jury:

Pani Patrycja Pysz

Pani Aneta Borysiak

Pani Ewelina IrackaWARSZTATY MATEMATYCZNE

Dnia 11 marca 2017r. (sobota) w godz. 9:00 – 12:30, odbędą się warsztaty matematyczne w ramach Ogólnopolskiego Dnia Matematyki, który przypada na 12 marca. Chętne osoby z klas IV – VI, prosimy o zgłoszenie się do pani Ani Skarżyńskiej lub pani Patrycji Pysz, do dnia 3 marca 2017r. (piątek)

Zajęcia odbywały się będą w zróżnicowanych grupach (łączeni uczniowie z klas IV, V, VI) bardzo atrakcyjnymi metodami. Prośba, aby każdy uczestnik przyniósł piórnik z podstawowym wyposażeniem (długopisy, ołówki, kredki/flamastry, linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, nożyczki, klej itp.)

Obiecujemy: „zdrową” rywalizację, przez dobrą zabawę – przyjemną naukę! Dla sumiennych i zaangażowanych Uczestników – miłe niespodzianki 

Organizatorzy

Pani Anna Skarżyńska

Pani Patrycja Pysz

Warszawa, 13 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem. Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.: zmniejszenia liczby dzieci w klasach, ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół, wzmocnienia pozycji rodziców w szkole, dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji).

Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego. Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni. Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata. Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia. Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na Państwa uwagi. Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach. Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji NarodowejSzanowni Państwo

W związku z dokonaniem centralizacji rozliczeń w VAT Gminy Ożarów Mazowiecki i jej jednostek budżetowych, uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 1.01.2017r. wszystkie czynności sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów ul. Lipowa 3 05-860 Płochocin dla celów VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Gminę Ożarów Mazowiecki. W konsekwencji od dnia 1.01.2017r. ulegną zmianie z Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów ul. Lipowa 3 05-860 Płochocin NIP 118-14-77-521

na

Nabywca:

Gmina Ożarów Mazowiecki

05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Kolejowa 2

NIP: 118-17-66-202

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

ul. Lipowa 3

05-860 Płochocin

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane w tym numery telefonów, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

REGULAMIN AKCJI

ZIMA NA WSI”

  1. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.

  1. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć przygotowanego przez organizatorów oraz na udział dziecka w wycieczkach.

  2. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych (obiektywnych).

  3. Rodzic zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki

  4. Dziecko może wracać samodzielnie, jeśli taka informacja jest podana w karcie uczestnika.

  5. Dziecko powinno być ubrane w strój odpowiedni do pogody.

  6. Dzieci przynoszą do placówki wygodne obuwie sportowe, oraz przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju do zabawy.

  7. Zapisy trwają od 10 stycznia w sekretariacie szkoły. Osoba zapisująca dziecko uiszcza od razu opłatę za wypoczynek- 90 zł za tydzień. W cenę tę wliczony jest koszt wycieczek, warsztatów. Liczba miejsc jest ograniczona (45 osób w ciągu jednego tygodnia).

  8. Rodzic sam dokonuje wpłaty za obiady dziecka z uwzględnieniem przysługujących mu zniżek. Wpłat należy dokonywać od 13 lutego.

  9. Dzieci można zapisać na jeden tydzień ferii (do wyboru, który) lub na dwa . Program na obydwa tygodnie jest inny. Nie prowadzimy zapisów na pojedyncze dni.

12. Rezygnacja z wypoczynku najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem ferii.

Zostanie wówczas dokonany zwrot wpłaty.

13.W przypadku nieobecności losowej dziecka dłuższej niż 3 dni może zostać dokonany zwrot wpłaty pomniejszony o koszty, które zostały już poniesione przez organizatora.

14. Nie zwracamy kosztów za pojedyncze dni.

15. Obiady za nieobecne dziecko odwołuje rodzic.

Zajęcia w ramach akcji "Zima na wsi " trwają:

od poniedziałku 13 lutego do piątku 24 lutego 2017r.

w godzinach 8.00- 16.00Przybliżony harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych

Pierwszy tydzień ferii 13-17 luty

- warsztaty wypieku pizzy w pizzerii „Peperoni”

- warsztaty bursztynnicze

- wyjazd do sali zabaw „Tęcza”

- warsztaty wykonywania świeczek żelowych

Drugi tydzień ferii 20-24 luty

- wyjazd do sali zabaw ‘Kolorado”

- Szmaciane maskotki- tworzenie z filcu kolorowych Przytulanek

- warsztat kulinarny z kuchcikiem

- warsztat mydlarnia

- wyjazd do Planetarium na seans „Polaris. Kosmiczna łódź podwodna i tajemnice polarnej nocy”

Ponadto w ciągu obydwu tygodni: zajęcia ruchowe, zajęcia muzyczno- rytmiczne, karaoke, konkursy, dyskoteka zajęcia artystyczne.

ZAPISY OD 10 STYCZNIA

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Warszawa, dn. 16 listopada 2016 r.

ZIN.0230.4.2016.AK

Drodzy Rodzice

Szanowni Państwo,

zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Przygotowywana reforma edukacji wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Zmiany w systemie edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas to uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Tym samym nie będzie już rekrutacji do I klasy gimnazjum. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zaczną się z kolei od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

W nowych przepisach Ministerstwo Edukacji Narodowej starało się uwzględnić uwagi przekazane podczas konsultacji, usprawniające i uelastyczniające proces wdrażania nowej struktury szkolnej z zachowaniem m.in. przepisów gwarantujących powstanie sieci szkolnych zabezpieczających właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie.

Obecnie naszym podstawowym celem jest dostarczenie Państwu aktualnej wiedzy o planowanych zmianach i wdrażanych przepisach oświatowych. W tym celu Ministerstwo uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl, na której rodzice znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę.

W serwisie udostępniona została funkcjonalność dzięki, której będziecie Państwo mogli sprawdzić w jakim typie szkoły dziecko będzie uczyło się od 1 września 2017 r. Dla rodziców zostały także przygotowane broszury i plakaty informacyjne.

Niezależnie od powyższych źródeł informacji pragnę Państwa zaprosić na organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie lokalne spotkania informacyjne:

Dobra szkoła reforma edukacji.

Zaproszenia na poszczególne spotkania, będą przekazywane m.in. za pośrednictwem dyrektorów szkół, których bardzo proszę o upowszechnienie informacji na ten temat.

Wyrażam nadzieję, że poruszone podczas spotkań zagadnienia związane z wprowadzaną reformą oświaty pozwolą na wyjaśnienie wielu wątpliwości.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia MichałNUMER KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCHOCINIE IM. SZARYCH SZEREGÓW

60 1240 2164 1111 0010 6954 3006


TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

6 września 2016 – spotkanie informacyjne

11 października 2016 – zebranie ogólne

15 listopada 2016 – dzień otwarty

24 stycznia 2017– klasyfikacja śródroczna

14 marca 2017 – zebranie ogólne

11 kwietnia 2017 – dzień otwarty

23 maja 2017 – klasyfikacja roczna

Godziny zebrań ogólnych

kl. 0-III – 17.00

kl. IV – 18.00

Godziny dyżuru nauczycieli podczas dni otwartych

Kl. I-VI – 17.00 – 20.00


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

1 września 2016 r. 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

2

Zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31 grudnia 2015 r. 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

3

Ferie zimowe: 

13-26 lutego 2017 r.

województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawieorganizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna 

13-18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

30 czerwca 2017 r. (projekt 23 czerwca)

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Ferie letnie 

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r. 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)W roku szkolnym 2016/2017 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Poniedziałek wypadający bezpośrednio przed dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy

31 października 2016 r.

Wtorek wypadający bezpośrednio przed dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy

2 maja 2017 r.

Piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

16 czerwca 2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas „0” – VI1 września 2016r.
godz. 9.00
hala gimnastyczna

Msza Św. w kościele św. Wojciecha – godz. 18.00
(dzieci przychodzą do kościoła pod opieką rodziców)

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2016/2017


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2016/2017