„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"
Janusz Korczak

Dnia 01 grudnia 2015r. odbył się apel  klasy VIC związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Uczniowie pod opieką wychowawczyni p. Justyny Kalita,  przedstawili prezentację multimedialną pt.: ”Prawa Dziecka”. Zawierała ona spis dokumentów i aktów prawnych regulujących prawa dziecka, kontakt do Rzecznika Praw Dziecka- p. Marka Michalaka. Klasa przedstawiła również plakat o konwencji praw dziecka. Na koniec apelu uczniowie wyrecytowali wiersz nawiązujący do tematyki apelu, który oprócz praw zawierał również ich obowiązki. Po podsumowaniu Pani Dyrektor Magdaleny Szkup, wszyscy rozeszliśmy się do swoich klas, pamiętając o tym co powiedział Janusz Korczak, że „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”
                                                                                 Justyna Kalita6 listopada Dzień Sałatki po raz kolejny przyciągnął wszystkich chętnych. Było nas dużo więcej niż przed rokiem, głównie dzięki uczniom klas pierwszych i drugich. Dzieci bardzo chętnie eksperymentowały próbując nowych smaków. Królowały sałatki owocowe -kolorowe, słodkie, soczyste. Proste do wykonania nawet dla pierwszaków, którzy podczas robienia ich mieli mnóstwo frajdy. Wspólne jedzenie też daje  wiele radości- można podzielić się posiłkiem, wymienić wrażeniami smakowymi i dzięki temu miło spędzić czas. A do tego zdrowo, bo jak wiemy warzywa i owoce to witaminowe bomby. Dlatego drodzy Rodzice może warto zamiast batonika, wsunąć dziecku do plecaka pojemniczek z sałatką owocową? A podobny (tylko, że większy) zabrać ze sobą do pracy? Jeśli macie pozytywne doświadczenia w zachęcaniu dzieci do jedzenia owoców i warzyw napiszcie do nas na adres Szkoły. Chętnie skorzystamy z Waszych doświadczeń.


Pasowanie pierwszoklasistów
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Choć słowo „pasowanie” samo w sobie brzmi dość groźnie, 81 uczniów szkoły Podstawowej w Płochocinie przystąpiło do tej uroczystości bez większego strachu.
14 października  po wnikliwym egzaminie przeprowadzonym przez uczniów klas czwartych, zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej Szkoły. Pierwszaki musiały wykazać się wiedzą dotyczącą Szkoły, umiejętnością tańca i śpiewania piosenek. Starsi koledzy i koleżanki sprawdzali też znajomość figur  geometrycznych, rozpoznawanie liter oraz przygotowali jesienne zagadki. Zadania, jakie wykonywały pierwszaki były dla nich niespodzianką. Mimo to poradzili sobie z nimi doskonale. Punkty konkursowe w postaci kolorowych listków zbierały do koszyczków wiewiórki. Piękna, jesienna dekoracja nadała całej uroczystości ciepła i uroku.


Święto naszego patrona – Szarych Szeregów

W dniu dzisiejszym (25.09.2015) obchodziliśmy 76 rocznicę powstania Szarych Szeregów - patrona naszej szkoły. Były one organizacją konspiracyjną, która została powołana 27 września 1939 w Warszawie. Oparta na Przyrzeczeniu Harcerskim idea walki z najeźdźcą przybierała różne formy – od nauki na tajnych kompletach i akcji propagandowych , po akcje dywersyjne i otwartą walkę w Powstaniu Warszawskim. My uczniowie, staramy się iść godnie ich śladem wcielając w życie poczynania ówczesnych harcerzy.
Klasy szóste pod opieką wychowawców i przy współpracy z kołem muzycznym przygotowały apel, aby uczcić pamięć tego wydarzenia. Wszyscy uczniowie chcąc podkreślić powagę sytuacji przybyli do szkoły w mundurach harcerskich lub ubrani na galowo. W trakcie uroczystości oprawie muzycznej towarzyszyły wystąpienia uczniów, na które składały się wiersze znanych poetów i przemówienia patriotyczne. Po zakończeniu przedstawienia delegacja uczniów złożyła kwiaty i znicze pod pomnikiem Małego Powstańca.
Spotkanie przebiegło w sposób kulturalny i godny, ponieważ wszyscy uczniowie zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji.  Poczet sztandarowy doskonale wypełnił swoje zadanie, a reszta aktorów oraz chórek spisali się tak samo świetnie. Widownia była wspaniała, ponieważ wszyscy słuchali w ciszy i skupieniu,  po to aby po skończonej części artystycznej bić głośno brawo.  Mamy nadzieję , że za rok to wydarzenie wypadnie tak samo idealnie jak w tym.
Sekretarz Samorządu
Szkolnego – Joanna Nagat


Zabrzmiał już pierwszy dzwonek a wraz z nim na zajęcia stawiło się 325 uczniów.
W tym roku szkolnym mamy rekordową liczbę klas pierwszych, bo aż cztery. Większość dzieci w tych klasach to sześciolatki.

Wakacje w szkole upłynęły pod znakiem remontów. Kontynuując prace z poprzedniego roku zostały wycyklinowane podłogi w kolejnych ośmiu salach oraz w części rekreacyjnej na I piętrze. W salach lekcyjnych na II piętrze wymieniono oświetlenie. Została położona nowa nawierzchnia na bieżni dookoła boiska oraz zmieniona nawierzchnia na boisku do koszykówki. W tym miejscu zwracamy się do wszystkich u użytkowników. Obiekt jest ogólnodostępny popołudniami oraz w weekendy. To, w jakim jest stanie zależy od nas wszystkich. Zwracajcie Państwo uwagę na wszelkie przejawy niszczenia sprzętów, rozbijanie butelek na chodnikach czy jeżdżenie po bieżni rowerami, skuterami, na rolkach. Boiska i plac zabaw są nieocenionym miejscem realizacji wielu zajęć lekcyjnych czy rekreacyjnych dla uczniów.  Wyłączenie ich z użytku z powodu zniszczenia zabiera dzieciom szansę na otrzymanie tak potrzebnej dawki ruchu na świeżym powietrzu.

Jak co roku zapraszamy uczniów do brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Można rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, przygotowywać się do konkursów czy też uzupełniać luki w wiedzy. Oprócz zajęć prowadzonych przez nauczycieli Szkoły, instruktorzy z zewnątrz prowadzą odpłatne  zajęcia tańca, karate, ceramiki.
Od tego roku szkolnego weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. żywienia uczniów w stołówkach szkolnych. Mamy obowiązek ograniczać ilość soli i cukru dodawanych do pożywienia oraz zmniejszać liczbę dań smażonych. Szkoła musi uczyć wszystkich jak bezpiecznie i zdrowo się odżywiać.
Nowy rok szkolny, nowe wyzwania przed wszystkimi. Mamy nadzieję, że zdołamy im sprostać. Życzymy dużo wytrwałości w nowym roku szkolnym.KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2015 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe:

1-14 lutego 2016 r.
województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie,
Zachodniopomorskie (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawieorganizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.
zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

 24-29 marca 2016 r.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

 5 kwietnia 2016
(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach

6

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
a) w szkołach podstawowych

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów
ustalonymi przez dyrektora OKE

5 kwietnia 2016

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2016 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
W roku szkolnym 2015/2016 ustala się następujące dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Poniedziałek i wtorek wypadający bezpośrednio przed dniami świątecznym ustawowo wolnym od pracy

21 i 22 grudnia 2015 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

5.04.2016 r.

Poniedziałek wypadający bezpośrednio przed dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy

2.05.2016 r.

Piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

27.05.2015. r.

Rekolekcje wielkopostne - 7, 8, 9 marca 2016 r.PLAN PRACY SZKOŁY 2015-2016
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH OKOLICZNOŚCIOWYCH

MIESIĄC WYDARZENIE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN
WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO                          Spotkania z uczniami i rodzicami dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy
01.09.2015r.
ROCZNICA PATRONA - SZARYCH SZEREGÓW Apel okolicznościowy p. J. Kalita
p. A. Dębowska

p. M. Osińska

p. V. Wojda
25.09.2015r.
DZIEŃ  EDUKACJI                  Ślubowanie klas pierwszych p. S. Noga
p. M. Kulińska-Trojanowska
p. B. Mączyńska

p. R. Cybulska
14.10.2015r.
PROGRAM Prezentacje
kl. IV-VI,
p. A. Olczak Cały rok
„Bezpieczna +” Zajęcia w klasach p. M. Bartoszak
     
LISTOPAD ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI   Apel okolicznościowy p. M. Miziołek
p. A. Kępczyńska
10.11.2015r.
GRUDZIEŃ KONCERT KOLĘD PRZY CHOINCE, JASEŁKA                               Wspólne kolędowanie, jasełka p. M. Adamowicz,
wychowawcy świetlicy
18.12.2015r.
STYCZEŃ ZABAWA KARNAWAŁOWA "Bal szkolny" Bal karnawałowy wychowawcy dekoracja sali   28.01 2016r.
LUTY FERIE W SZKOLE Zima na wsi wicedyrektor, kierownik świetlicy 1.02 - 14.02. 2016r.
KWIECIEN SZARE SZEREGI Konkurs wiedzy
kl. IV-VI
p. E. Bartosińska 12.04.2016r.
SPRAWDZIAN KLASA VI Sprawdzian komisje 05.04.2016r, godz.9.00
ŚWIĘTO SZKOŁY/KONSTYTUCJA 3 MAJA Apel okolicznościowy p. K. Bucior
p. A. Jedrzejczyk
p. M. Osińska
27.04.2016r.
MAJ BADANIE KOMPETENCYJNE  Sprawdzian zespół nadzorujący Maj 2016r.
KLAS III i V
Wycieczki klasowe, zielone szkoły   wychowawcy 16-21.05 2016r.
CZERWIEC ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia klasy i szkoły dyrektor, wychowawcy 24.06.2016r.
TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


8 września 2015 – spotkanie informacyjne
6 października 2015 – zebranie ogólne
3 listopada 2015 – dzień otwarty
26 stycznia 2016 – klasyfikacja śródroczna
1 marca 2016 – zebranie ogólne
12 kwietnia 2016 – dzień otwarty
31 maja 2015 – klasyfikacja roczna

Godziny zebrań ogólnych

kl. I-III – 17.00
kl. IV – 18.00

Godziny dyżuru nauczycieli podczas dni otwartych
Kl. I-VI – 17.00 – 20.00