Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej
w Płochocinie


JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka odgrywane przez uczniów. Tym razem przyjemność przygotowania jasełek bożonarodzeniowych miała świetlica szkolna. W dniu 18 grudnia 2015 r. dzieci uczęszczające na świetlicę przedstawiły jasełka pt. „Śpiewaj i tańcz ziemio cała dla Jezusa”. Do nowonarodzonego Jezusa przychodziły dzieci – przedstawiciele różnych kontynentów składając Dzieciątku Bożemu swoje najcenniejsze dary. W czasie drogi Anioł Przewodnik wręczał podróżnikom części Gwiazdy Betlejemskiej, które po ułożeniu w całość wskazały drogę do Jezusa. Dopełnieniem przedstawienia były piękne stroje aktorów, scenografia oraz śpiew kolęd i pastorałek. Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a młodzi aktorzy swym pięknym występem podbili serca publiczności.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


otwórz galerię zdjęć...


„MAŁY CZŁOWIEK W WIOSCE WIELKOLUDÓW”

25 listopada 2015 r. o godzinie 14.00 odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Mały Człowiek w Wiosce Wielkoludów”. Ela i Helenka opowiedziały o problemach, które napotykają na swej drodze osoby znajdujące się w nowych miejscach. Poruszane tematy dotyczyły braku akceptacji i zrozumienia wobec innych osób. Bohaterki uświadomiły dzieciom, że każdy posiada jakieś zalety i nie wolno oceniać nikogo po wyglądzie zewnętrznym. Na zakończenie aktorzy zadawali dzieciom pytania mające na celu utrwalenie płynącego z historii morału.  

otwórz galerię zdjęć...Przedstawienie teatralne pt. „KOZIOŁEK NIEMATOLEK”.

Dnia 03.11.2015 r. dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną obejrzały przedstawienie teatralne zatytułowane „Koziołek Niematołek”. Głównym bohaterem był Koziołek, który mówił bardzo niewyraźnie i niepoprawnie dobierał słowa, przez co nie mógł porozumieć się z otoczeniem. Sowa wspólnie z dziećmi uczyła go poprawnej wymowy wykorzystując ćwiczenia artykulacyjne i rytmiczne. Śpiewane piosenki były tematycznie związane z rozgrywającą się akcją, przez co stawały się pretekstem do ćwiczeń edukacyjnych.
Na zakończenie dzieci podziękowały aktorom gromkimi brawami.

otwórz galerię zdjęć...
Świetlica szkolna
ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
pt. „Pani Jesień...”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających
na świetlicę szkolną.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnie dowolną techniką rysunku przedstawiającego portret Pani Jesieni.

Regulamin konkursu:
 - format pracy A4
- uczestnik może zgłosić 1 pracę wykonaną dowolną techniką
- nie przyjmujemy prac wykonanych zbiorowo
- zastrzegamy sobie prawo wyboru prac do udziału w wystawie pokonkursowej
- każdą pracę należy podpisać (imię i nazwisko, klasa)

Oceniana będzie pomysłowość, estetyka i samodzielność wykonania pracy.

Podpisane prace należy składać u kierownika świetlicy do dnia 2 listopada 2015 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE„PO POLSCE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE...”

W poniedziałek 28.09.15 r. byliśmy uczestnikami niezwykłej podróży. Za sprawą przedstawienia pt. „Po Polsce podróże małe i duże” wspólnie ze smokiem Bazylim odwiedziliśmy największe miasta w Polsce i poznaliśmy ich symbole m.in. pierniczki toruńskie, koziołki poznańskie, warszawską syrenkę. Bazyli chcąc dotrzeć do swojego dziadka napotykał różne przeszkody, które wspólnie z
dziećmi udało mu się pokonać. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu, podczas którego udzielały smokowi cennych rad i wskazówek.
Wszystkim dzieciom przedstawienie bardzo się podobało.

otwórz galerię zdjęć...W dniu 19.09.2015 r. odbył się piknik rodzinny mający na celu integrację grupową dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną oraz ich rodziców. Główną atrakcją spotkania była zabawa w podchody, podczas których pięć drużyn o nazwach „Sowy”, „Motylki”, „Pszczółki”, „Misie koala” i „Ślimaki” wyruszyły w teren po Płochocinie w poszukiwaniu tajemniczych kopert z zadaniami do rozwiązania. Wszystkie drużyny starały się wykonać zadania w jak najkrótszym czasie. Po drodze pełnej wyzwań na uczestników czekały atrakcje przy ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek. Zabawy urozmaicały różnorodne konkurencje sportowe oraz malowanie buziek. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę!

otwórz galerię zdjęć...
Piknik rodzinny

Wychowawcy świetlicy szkolnej serdecznie zapraszają dzieci wraz z rodzicami na piknik integracyjny grup świetlicowych, który odbędzie się 19.09.2015 (sobota)
o godzinie 10.00 przy miejscu ogniskowym obok szkoły (altanki).
W programie przewidziane są podchody oraz różne gry i zabawy integracyjne. Zalecamy ubrać się na sportowo. Przewidziane jest również ognisko – kiełbaska i chleb we własnym zakresie.
Zapewniamy sosy, napoje, sztućce i naczynia.

ZAPRASZAMY!

PODZIAŁ GRUP ŚWIETLICOWYCH

p.Monika Pryba

Grupa I
kl. 1a,1b

sala 136
górna świetlica

p.Anna Klimiuk

Grupa II
kl. 1b,1c

sala 135
górna świetlica

p.Ewelina Iracka

Grupa III
kl. 1c,1d

sala 5

p.Monika Psujek

Grupa IV
kl. 2a,2b

sala 6

p.Katarzyna Ziemiańczyk

Grupa V
kl. 2b,2c

sala 7

p.Magdalena Adamowicz

Grupa VI
kl. 3a,3b,4a

sala 111
I piętro

p.Maciej Sawicki

Grupa VII
kl.4b,4c,5a,5b,6a

dolna świetlica
Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2015/2016

pobierz dokument w pliku pdf
ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 1.  Organizowanie bezpiecznego pobytu dzieci w świetlicy szkolnej

 • Sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych
 • Otoczenie szczególną opieką uczniów klas I
 • Rozmowy na temat zasad bezpiecznej zabawy
 • Odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do zajęć świetlicowych
 • Zapoznanie dzieci z regulaminem obowiązującym w świetlicy
 • Wdrażanie do przestrzegania poleceń wychowawcy

2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

 • Przeprowadzenie pogadanek na temat różnego rodzaju zagrożeń:

-  podczas dowozów (bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusu szkolnego),
- w drodze do i ze szkoły,
- podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych,
- podczas przerw,
- podczas ferii zimowych, przerw świątecznych, dni wolnych od nauki, wakacji,
- podczas korzystania z cyberprzestrzeni

 • Organizowanie szkoleń dla uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa

3. Kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu codziennym

 • W zakresie kultury osobistej:

- dbałość o wygląd i czystość osobistą,
- dbałość o ład i porządek podczas zabaw, zajęć i odrabiania lekcji,
- dbałość o zabawki, gry i sprzęt sportowy,

 • W zakresie współżycia z rówieśnikami, z rodzicami i dorosłymi:

- używanie zwrotów grzecznościowych,
- wzajemna pomoc,
- uprzejmość wobec siebie i dorosłych,
- odpowiedni sposób zachowania się na imprezach i uroczystościach,
- właściwe zachowanie się przy stole, dbałość o kulturę spożywania posiłków

 • Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych:

- podczas dojazdów do szkoły,
- podczas spacerów i wycieczek,
- w kinie, teatrze itp.
4. Udzielanie pomocy w opanowaniu wiadomości i umiejętności edukacyjnych

 • Organizacja zajęć nauki własnej (przydział miejsc do nauki, przygotowanie stanowisk pracy, ustalenie stałych godzin na naukę własną)
 • Zajęcia indywidualne z dziećmi słabymi w nauce z poszczególnych przedmiotów
 • Pomoc w odrabianiu lekcji
 • Wskazywanie na sposoby dobrego uczenia się
 • Organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców
 • Współpraca z wychowawcami klas w zakresie metod pracy nad lekcjami w             świetlicy; omówienie trudności ucznia
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Wyrobienie nawyku porządku w tornistrze, dbania o książki i zeszyty
 • Wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy
 • Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (książek,             czasopism, encyklopedii, słowników, internetu, radia itd.)
 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej
 • Utrwalanie zasad poprawnej pisowni
 • Organizowanie zabaw i gier dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci
 • Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

5. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego 
Prowadzenie różnych form zajęć świetlicowych w formie:

 • umysłowej (zagadki, rebusy, łamigłówki, krzyżówki, klambury, żarty rysunkowe, quizy itd.)
 • plastycznej (malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, malowanie pastą do zębów, kredką świecową,  itd., wydzieranie i wycinanie, kompozycje z różnych materiałów, collage, papieroplastyka, modelowanie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej, śniegu, malowanie ołówkiem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, mazakami, patykiem, piórkiem, węglem, kredą)

       - udział w konkursach plastycznych

 • umuzykalniającej (słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych, śpiew piosenek, gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką, próby muzykowania wykorzystując proste instrumenty muzyczne)
 • czytelniczej (opowiadanie treści utworów literackich, głośne czytanie, pogadanki, rozmowy nt. przeczytanych książek, dyskusje, wystawki książek, gazetki, plakaty, filmy, konkursy czytelnicze, zgaduj zgadule, zagadki literackie, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, współpraca z biblioteką szkolną)

       - współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z            książką „Książki naszych marzeń”

 • słuchowiskowej (słuchanie baśni, bajek, wierszy itp.)
 • medialnej (oglądanie filmów, bajek, programów edukacyjnych, przyrodniczych, wyświetlanie filmów tematycznych na video i DVD itp.)

6. Rozwój samorządności wychowanków

 • Poznanie obowiązków i praw wychowanka świetlicy
 • Wdrażanie do pracy na rzecz szkoły i świetlicy (wykonywanie przedmiotów użytkowych, ozdobnych i elementów dekoracyjnych dla potrzeb świetlicy)
 • Wdrażanie do podejmowania inicjatyw i odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Przestrzeganie regulaminu świetlicowego
 • Stwarzanie okazji do satysfakcji z dobrze wykonanej pracy (nagradzanie)
 • Organizowanie wystaw prac dziecięcych
 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w konkursach świetlicowych

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Podejmowanie inicjatyw na rzecz:
- Domów Dziecka
- Ośrodków dla osób starszych
- Schronisk dla zwierząt
- Nadleśnictwa

8. Edukacja ekologiczna

 • Ukazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
 • Poznawanie zasad zachowania się na obszarach chronionych
 • Poznawanie roślin i zwierząt chronionych
 • Organizowanie spacerów wokół szkoły o każdej porze roku
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej

9. Poszerzanie wiedzy narodowościowej, kontynuowanie tradycji i zwyczajów szkolnych

 • Pamięć o ważnych rocznicach wydarzeń (np. wykonanie gazetek w świetlicy, prace plastyczne)
 • Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miejsc i wytworów kultury narodowej
 • Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych
 • Pogadanki na temat znaczenia świąt narodowych
 • Poznanie tradycji szkoły i jej patrona
 • Uczestniczenie w życiu szkoły (andrzejki, zwyczaje bożonarodzeniowe, Pierwszy Dzień Wiosny, zwyczaje wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka itd.)
 • Włączanie zespołu świetlicowego do organizowania uroczystości, akcji i imprez szkolnych (sprzątanie świata, obchody święta patrona, walentynki, kiermasze, koncert kolęd, akcje charytatywne, itd.)
 • Uczestniczenie w konkursach o tematyce regionalnej organizowanych na terenie szkoły
 • Poznawanie lokalnych i regionalnych tradycji
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z regionu
 • Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez
 • Przeprowadzanie imprez w świetlicy

10. Organizowanie zajęć sprzyjających aktywności ruchowej
Organizowanie zajęć ruchowych

 • ćwiczenia ruchowe i rytmiczne przy muzyce
 • zabawy ze śpiewem
 • zabawy ruchowo-gimnastyczne, turnieje, zabawy na powietrzu, zabawy z piłką
 • zabawy z opowieścią
 • zawody sportowe
 • zabawy na czworakach, zabawy i gry bieżne, skoczne, rzutne i kopne

11. Rozwój sprawności motorycznych
rozwijanie motoryki małej „zabawy paluszkowe”

 • swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru flamastrami, kredkami świecowymi, pastelami
 • nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek, sznurowadeł przez różne rzeczy i otwory
 • kalkowanie obrazków, obrysowywanie szablonów, cięcie po narysowanych liniach
 • ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu
 • wydzieranie z kolorowego papieru i przyklejanie wydzieranki na papier, rysowanie w liniach literopodobnych kształtów i szlaczków
 • szycie prostymi ściegami
 •  montowanie konstrukcji z gotowych elementów itd.

rozwijanie motoryki dużej w zabawie

 • rzucanie do celu
 • berek, balonik, zabawy na placu zabaw, skakanie przez kałużę, pajacyki, skakanie na skakance, zabawa naśladowcza z elementami gimnastyki itd.

12. Wdrażanie do dbania o własne zdrowie

 • Zwrócenie uwagi na właściwe i regularne odżywianie się
 • Kształtowanie nawyków higienicznych w odniesieniu do własnego ciała, ubioru i środowiska
 • Zachęcanie i stwarzanie sytuacji do uprawiania sportu
 •  Przedstawianie nieprawidłowych pozycji ciała podczas siedzenia, stania, pisania itp.
 • Utrwalenie nawyków higienicznych: wietrzenie sali, mycie rąk, zachowanie czystości w pomieszczeniu świetlicy
 • Wyświetlanie filmów z zakresu higieny zdrowia
 • Organizowanie zajęć ruchowych w świetlicy i na świeżym powietrzu
 • Organizowanie zajęć relaksacyjnych przy muzyce
 • Zdobywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

13. Czynne uczestnictwo w programach rządowych

 • Szklanka Mleka
 • Owoce i warzywa w szkole
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła

14. Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych

 • Zapoznanie uczniów z Prawami Dziecka
 • Stworzenie wspólnie z wychowankami kontraktu „Świetlicowego kodeksu zachowań”
 • Zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie i ich monitorowanie
 • Wskazywanie właściwych modeli zachowań za pomocą ilustracji, filmów, bajek
 • Ścisła współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, rodzicami

 Opracowała
Magdalena AdamowiczWEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do 17.30.
 2. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców – wypełnienie  „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.
 3. W świetlicy mogą przebywać uczniowie z klas I-VI, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.
 4. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do kierownika świetlicy.
 5. Miesięczna opłata na rzecz świetlicy szkolnej wynosi 5 złotych. Z zebranych środków pieniężnych dokonuje się zakupu niezbędnych materiałów do bezpośredniej pracy z dziećmi: materiałów plastycznych, książek, sprzętu sportowego, gier i zabawek edukacyjnych, nagród w konkursach świetlicowych oraz materiałów niezbędnych do oprawy uroczystości i imprez okolicznościowych. 
 6. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 7. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą być wpisane przez rodziców w karcie zgłoszenia.
 1. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko powinno posiadać przy sobie upoważnienie (napisane na oddzielnej kartce papieru) czytelnie podpisane przez rodziców, zawierające:

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru
- serię i numer dowodu osobistego
- datę
- określenie, czy upoważnienie dotyczy jednego konkretnego dnia czy dłuższego czasu
- określenie kim ta osoba jest dla dziecka.

 1. Rodzice zobowiązani są do pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
 2. Rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 3. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu oraz określić konkretną godzinę o której dziecko ma opuścić świetlicę szkolną. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 4. W sytuacji upoważnienia ustnego, np. w wyniku rozmowy telefonicznej dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy szkolnej.
 5. Po godzinie 17.30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice lub osoby upoważnione nie mogą odebrać dziecka do godziny 17.30 rodzice są zobowiązani poinformować o tym wychowawcę świetlicy.
 7. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w tym samym dniu przyjęte powtórnie.
 8. Zajęcia dodatkowe – we wrześniu rodzice są proszeni o informację do świetlicy, na jakie zajęcia ich dzieci będą uczęszczać.
 9. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza ten fakt nauczycielowi.
 10. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela  świetlicy o każdorazowym oddaleniu się (np. wyjścia do toalety, do biblioteki itp.).
 11. Na zajęcia dodatkowe, basen, koła zainteresowań prowadzone przez innych nauczycieli, uczniów ze świetlicy odbiera i odprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia.
 12. Uczniowie z klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej chodzą na obiady z wychowawcą świetlicy w czasie przeznaczonym dla świetlicy w stołówce.
 13. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani przez nauczycieli świetlicy  z zasadami BHP, sygnalizacją przeciwpożarową oraz z zasadami obowiązującymi na świetlicy.
 14. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 15. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: ruchowe, plastyczno-techniczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.
 16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty i przyniesione zabawki.