GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele naszej szkoły systematycznie podnoszą kwalifikacje uzyskując przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.

Wychowawstwa w roku szkolnym 2015/2016

Lp Klasa Wychowawca
1 Ia Sylwia Noga
2 Ib Mariola Kulińska-Trojanowska
3 Ic Barbara Mączyńska
4 Id Renata Cybulska
5 IIa Elżbieta Tomczyk
6 IIb Grażyna Szymaniak
7 IIc Iga Sieczek
8 IIIa Małgorzata Miziołek
9 IIIb Agnieszka Kępczyńska
10 IVa Anna Jędrzejczyk
11 IVb Ewelina Bartosińska
12 IVc Agnieszka Lenartowicz
13 Va Robert Chechłacz
14 Vb Katarzyna Bucior
15 VIa Anna Dębowska
16 VIb Anna Skarżyńska
17 VIc Justyna KalitaNauczyciele - rok szkolny 2015/2016

Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1  Adamowicz Magdalena wycowawca w świetlicy szkolnej
2  Bartosińska  Ewelina zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
3  Bartoszak Magdalena psycholog
4  Bucior Katarzyna  język polski
5  Chechłacz Robert wychowanie fizyczne
6  Cuprzyńska Małgorzata język angielski
7  Cybulska Renata edukacja wczesnoszkolna
8  Dębowska Anna matematyka
9  Dziuba Ilona logopeda
10  Iracka Ewelina wychowawca w świetlicy szkolnej
11  Jędrzejczyk Anna historia, język polski
12  Kalita Justyna wychowanie fizyczne
13  Kępczyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
14  Klimiuk Anna  wychowawca w świetlicy szkolnej
15  Kozłowska-Nagat Agnieszka reedukator
16  Kulińska-Trojanowska  Mariola edukacja wczesnoszkolna
17  Kustosz - Nowak Paulina asystent 
18  Kurczak Anna język angielski
19  Lenartowicz Agnieszka religia, język polski
20  Łażewska Halina religia
21  Mączyńska Barbara edukacja wczesnoszkolna
22  Miziołek  Małgorzata  edukacja wczesnoszkolna
23  Noga Sylwia edukacja wczesnoszkolna
24  Olczak Agnieszka pedagog, logopeda
25  Osińska  Małgorzata   muzyka
26  Piechal Urszula wychowanie do życia w rodzinie, etyka
27  Pryba Monika wychowawca w świetlicy szkolnej
28  Psujek Monika wychowawca w świetlicy szkolnej
29  Sawicki Maciej wychowawca w świetlicy szkolnej
30  Sieczek Iga edukacja wczesnoszkolna
31  Skarżyńska Anna matematyka
32  Stefańczyk Katarzyna asystent 
33  Szkup Magdalena język polski
34  Szymaniak Grażyna edukacja wczesnoszkolna
35  Tomczyk Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
36  Wąsowska Joanna przyroda
37  Wojda Violetta plastyka
38  Ziemiańczyk Katarzyna wychowawca w świetlicy szkolnej
39  Ziółkowski Krzysztof bibliotekarz

dyrektor Magdalena Szkup
wicedyrektor Renata Cybulska
kierownik świetlicy Magdalena Adamowicz