Samorząd szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - LISTOPAD:

24 listopad: Dzień Pluszowego Misia.
Wszyscy przynosimy do szkoły naszych przyjaciół z dzieciństwa. Niech nasye misie zobaczą, jak ich właściciele ciężko pracują w szkole.

27 listopad: Dyskoteka andrzejkowa godz. 17-19
Zapraszamy na dyskotekę pełną atrakcji andrzejkowych, w tym wróżb i zabaw. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą dobrego humoru. Uwaga! Tym razem dyskoteka odbędzie się w CZWARTEK, więc pamiętajcie, żeby od razu po lekcjach odrobić prace domowe, ponieważ w piątek rano idziemy do szkoły! Odbiór przez rodzica lub kartka upoważniająca do samodzielnego powrotu do domu.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - GRUDZIEŃ

6 grudnia: Mikołajki
Koniecznie bądźcie w szkole w przeddzień Mikołajek, czekać na was będzie niespodzianka przygotowana przez Samorząd Uniczowski

8 grudnia: Poczta Świąteczna
od 8 grudnia rusza Poczta Świąteczna. Tak jak w zeszłym roku - można będzie zaadresować pocztówkę lub list z życzeniami do krewnego i zamiast iść na pocztę lub do skrzynki - zostawić je w szkolnej skrzynce świątecznej. Można też będzie wysłać życzenia do kolegi lub koleżanki ze szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ŻYCZY WSZYSTKIM ODIWEDZAJĄCYM STRONĘ SZKOŁY UCZNIOM, PRACOWNIKOM SZKOŁY I INNYM GOŚCIOM WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2014/2015

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Karolina Melaniuk
Izabela Grabska
Julia Węglicka
Karolina Krupińska

Odpowiedzialni za dyskoteki: Izabela Grabska, Karolina Krupińska, Patryk Wasilkowicz, Damian Józefowicz

Karolina Melaniuk, Olek Gidziński, Mateusz Rudzik: odpowiedzialni za Dzień Pluszowego Misia, zbiórkę charytatywną, Mikołajki, bożonarodzeniową pocztę świąteczną, Dzień Krawata i Muszki, Dzień Sałatki

Julia Węglicka, Patrycja Gipsiak, Joanna Nagat: odpowiedzialni za Dzień Spódnicy, zbiórkę charytatywną, bożonarodzeniową pocztę świąteczną, Mikołajki, Dzień Dziwaka, Światowy Dzień Kota, Najmilszy Kolega

wrzesień

 • wybór prezydium Samorządu Uczniowskiego
 • opracowanie planu pracy
 • opracowanie regulaminu
 • opublikowanie informacji o planowanych działaniach Samorządu w Internecie

październik

 • obchody Dnia Edukacji Narodowej (14 X)
 • Halloween: tematyczna dyskoteka szkolna (24 X)
 • Dzień Spódnicy (30 X)

listopad

 • Andrzejki (28 XI): tematyczna dyskoteka szkolna
 • Dzień Pluszowego Misia (24 XI): promocja święta

grudzień

 • zbiórka charytatywna
 • Mikołajki: wesoła niespodzianka (uczeń przebrany za świętego Mikołaja przechodzi po klasach i życzy Wesołych Świąt)
 • Bożonarodzeniowa poczta świąteczna 8 - 12 XII

styczeń

 • karnawałowa dyskoteka szkolna (9 I)
 • Dzień Dziwaka (7 I) przebranie na lewą stronę

luty

 • Walentynki (13 II): dekoracja okolicznościowa, poczta walentynkowa
 • Światowy Dzień Kota (17 II) (wąsy na twarzy)
 • Ostatki: dyskoteka szkolna (14 II)

marzec

 • Dzień Krawata i Muszki: promocja akcji (6 III)
 • Pierwszy Dzień Wiosny (20 III): klasy przebierają się na wyznaczone kolory, zdjęcia pamiątkowe:

            klasa VI: czerwony
klasa V: zielony
klasa IV: niebieski
klasa III: żółty
klasa II: pomarańczowy
klasa I: różowy
kwiecień

 • Dzień sałatki (17 IV)

maj

 • Najmilszy Kolega, Najmilsza Koleżanka: promocja akcji, wyłonienie najmilszych kolegów i koleżanek z każdej klasy na godzinie wychowawczej, ogłoszenie wyników

czerwiec

 • podsumowanie działalności w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

1. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie działa Samorząd Uczniowski (SU)
2. SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
3. SU działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 7 IX 1991r., Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem SU

Prezydium Samorządu Szkolnego

1. Prezydium SU wybierane jest w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego i 2-3 członków
3. Do zadań Prezydium SU należy:

 • reprezentowanie SU wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
 • przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej
 • ustalanie i zatwierdzanie planu pracy na cały rok szkolny
 • kierowanie pracą SU, w tym pomoc lub przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • obrona praw i godności poszczególnych uczniów lub zespołów klasowych
 • organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Tryb przeprowadzania wyborów

 

1. Kadencja prezydium SU trwa jeden rok
2. Wybory do SU dokonywane są w głosowaniu równy, tajnym i powszechnym w terminie do końca września każdego roku
3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń wybrany do Samorządu Klasowego uczęszczający do szkoły, nie sprawiający kłopotów wychowawczych, posiadający ocenę za zachowania co najmniej dobrą. Jeśli w klasyfikacji semestralnej członek prezydium z zachowania otrzyma ocenę poprawną lub niższą, osoba ta zostaje odwołana z pełnionej funkcji
4. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejne dwie osoby z największą liczbą głosów zostają członkami prezydium. W wypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie osoby, zostają one obydwie powołane. Maksymalna liczba członów prezydium SU wynosi trzy osoby
5. Prezydium SU na pierwszym spotkaniu dokonuje podziału obowiązków, powołuje osoby wspomagające działania SU, ustala zakres obowiązków poszczególnych członków; kolejne zebrania SU odbywają się w zależności od potrzeb na bieżąco przez cały rok szkolny