GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele naszej szkoły systematycznie podnoszą kwalifikacje uzyskując przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.

Wychowawstwa w roku szkolnym 2014/2015
0A p. Sylwia Noga
0B p. Iga Sieczek
IA p. Elżbieta Tomczyk
IB p. Gażyna Szymaniak
IC p. Agnieszka Bogucka
IIA p. Małgorzata Miziołek
IIB p. Agnieszka Kępczyńska
IIIA p. Barbara Mączyńska
IIIB p. Renata Cybulska
IIIC p. Mariola Kulińska-Trojanowska
IVA p. Robert Chechłacz
IVB p. Katarzyna Bucior
VA p. Anna Dębowska
VB p. Anna Skarżyńska
VC p. Justyna Kalita
VIA p. Anna Jędrzejczyk
VIB p. Ewelina Bartosińska


Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1  Adamowicz Magdalena logopeda
2  Bartosińska  Ewelina zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
3  Bogucka  Agnieszka  edukacja wczesnoszkolna
4  Bucior Katarzyna  język polski
5  Chechłacz Robert wychowanie fizyczne
6  Cuprzyńska Małgorzata język angielski
7  Cybulska Renata edukacja wczesnoszkolna
8  Dębowska Anna matematyka
9  Dziuba Ilona wychowawca świetlicy
10  Graczyk-Zaborowska Izabela język angielski
11  Iracka Ewelina język angielski
12  Jędrzejczyk Anna język polski, historia
13  Kalita Justyna wychowanie fizyczne
14  Kępczyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
15  Klimiuk Anna  wychowawca świetlicy
16  Kowalska Mariola psycholog
17  Kozłowska-Nagat Agnieszka reedukator
18  Kulińska-Trojanowska  Mariola edukacja wczesnoszkolna
19  Lenartowicz Agnieszka religia
20  Łażewska Halina religia
21  Mączyńska Barbara edukacja wczesnoszkolna
22  Miziołek  Małgorzata  edukacja wczesnoszkolna
23  Niewitecka Klaudia wychowawca świetlicy, plastyka
24  Noga Sylwia nauczanie przedszkolne
25  Olczak Agnieszka pedagog
26  Osińska  Małgorzata   muzyka
27  Pamrów  Aleksandra logopeda
28  Paplińska Beata plastyka
29  Piechal Urszula wychowanie do życia w rodzinie, pedagog, etyka
30  Pryba Monika wychowawca świetlicy
31  Psujek Monika wychowawca świetlicy
32  Sawicki Maciej wychowawca świetlicy
33  Sieczek Iga nauczanie przedszkolne
34  Skarżyńska Anna matematyka
35  Stefańczyk Katarzyna nauczyciel asystent
36  Szkup Magdalena język polski
37  Szymaniak Grażyna edukacja wczesnoszkolna
38  Tomczyk Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
39  Wąsowska Joanna przyroda
40  Ziemiańczyk Katarzyna wychowawca świetlicy
41  Ziółkowski Krzysztof bibliotekarz