GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele naszej szkoły systematycznie podnoszą kwalifikacje uzyskując przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.

Wychowawstwa w roku szkolnym 2013/2014
Klasa Imię i nazwisko nauczyciela
0a Elżbieta Kamińska
0b Grażyna Szymaniak
Ia  Małgorzata Miziołek
Ib  Agnieszka Kępczyńska
IIa  Barbara Mączyńska
IIb  Renata Cybulska
IIc Mariola Kulińska-Trojanowska
IIIa  Elżbieta Tomczyk
IIIb  Agnieszka Bogucka
IVa  Anna Tomaszuk
IVb  Anna Skarżyńska
IVc Justyna Kalita
Va  Anna Jędrzejczyk
Vb  Ewelina Bartosińska
VIa  Robert Chechłacz
VIb Izabela Graczyk-Zaborowska

Lista nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im.Szarych Szeregów
w Płochocinie w roku szkolnych 2013/2014

Dyrektor Szkoły: mgr Magdalena Szkup
Wice-dyrektor szkoły: mgr Renata Cybulska

Lp. Nazwisko i imię
1  Adamowicz Magdalena
2  Bartosińska  Ewelina
3  Bogucka  Agnieszka 
4  Borek  Teresa 
5  Bucior Katarzyna 
6  Chechłacz Robert
7  Cuprzyńska Małgorzata
8  Cybulska Renata
9  Dębowska Anna
10  Graczyk-Zaborowska Izabela
11  Iracka Ewelina
12  Jędrzejczyk Anna
13  Kalita Justyna
14  Kamińska  Elżbieta 
15  Kępczyńska Agnieszka
16  Kitaj Mariola
17  Klimiuk Anna 
18  Kowalska Iga
19  Kozłowska-Nagat Agnieszka
20  Kulińska-Trojanowska  Mariola
21  Lenartowicz Agnieszka
22  Łażewska Halina
23  Mączyńska Barbara
24  Miziołek  Małgorzata 
25  Noga Sylwia
26  Olczak Agnieszka
27  Osińska  Małgorzata  
28  Pamrów  Aleksandra
29  Paplińska Beata
30  Piechal Urszula
31  Pryba Monika
32  Sawicki Maciej
33  Skarżyńska Anna
34  Soprych Renata
35  Stefańczyk Katarzyna
36  Szymaniak Grażyna
37  Tomaszuk Anna
38  Tomczyk Elżbieta
39  Wąsowska Joanna
40  Ziółkowski Krzysztof