Spis podręczników w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Płochocinie w roku szkolnym 2014/2015


Wykaz podręczników - pobierz dokument pdf
WYPRAWKA „ZERÓWKOWICZA”

Rok szkolny 2014\2015

ARTYKUŁY PAPIERNICZE:

 • zeszyt w kratkę do korespondencji (16 kartkowy) 1 szt.,
 • blok techniczny z białymi kartkami (A4) 2 szt.,
 • blok techniczny z kolorowymi kartkami (A4) 1 szt.,
 • blok rysunkowy z białymi kartkami (A4) 1 szt.,
 • papier kolorowy (wycinanki)  (A4) 2 szt.,
 • farbki plakatowe (co najmniej 12 kolorów)
 • pędzelki różnej grubości
 • kredki ołówkowe (co najmniej 12 kolorów)
 • kredki świecowe Babino (co najmniej 12 kolorów)
 • flamastry (co najmniej 12 kolorów)
 • 2 ołówki miękkie,
 • temperówka,
 • gumka do ścierania,
 • nożyczki z zaokrąglonymi czubkami
 • klej do papieru w sztyfcie 2 szt.,
 • plastelina 1 opak., (co najmniej 12 kolorów)
 • 5 różnych kolorów bibuły karbowanej (krepiny)
 • różnokolorowa bibułka gładka
 • 1 teczka z gumką do prac plastycznych
 • ryza białego papieru xero
 • dowolna kolorowanka
 • piórnik z wyposażeniem

ARTYKUŁY HIGIENICZNE:

 • kartonik chusteczek higienicznych
 • ręcznik papierowy

INNE:

 • obuwie na zmianę (tenisówki na białej podeszwie),
 • 2 podpisane worki na obuwie
 • strój do ćwiczeń: spodenki, koszulka,
 • komplet ubrań na przebranie

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy dziecka.

Wyprawka w formacie pdf do wydrukowania


ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU ZERÓWKOWEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015.
INFORMUJEMY, ŻE ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ

10 CZERWCA(WTOREK)
O GODZ.18:00

ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ PORUSZANYCH SPRAW PROSIMY
O NIEZAWODNE PRZYBYCIE

ZAPRASZAMY:
Dyrektor Magdalena Szkup
Sylwia Noga
Iga Kowalska


ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI
W ODDZIALE ZERÓWKOWYM 2014/2015


Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 5,6 letnie na zajęcia adaptacyjne, podczas których będzie możliwość zapoznania się z nauczycielkami grup, pomieszczeniami oraz nowymi kolegami i koleżankami.

Zajęcia odbędą się 14.06.2014(sobota) o godzinie 9:00.


W związku z wysoką absencją dzieci podczas ferii zimowych organizatorzy podjęli decyzję o zwrocie kosztów osobom, których dzieci były nieobecne (cały tydzień lub pojedyncze dni). Po odbiór pieniędzy proszę zgłaszać się do wicedyrektor szkoły p. Renaty Cybulskiej do dnia 14 marca. Pieniądze, które nie zostaną odebrane w tym terminie zostaną przekazane na rzecz Rady Rodziców.


ZIMA NA WSI - pobierz regulamin

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ...pobierz


Nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Projekt ten jest wynikiem zawartych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z placówkami edukacyjnymi porozumień o współpracy w obszarze działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia poziomu świadomości w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
Przystępując do projektu nasza szkoła zobowiązała się do włączenie do tematyki zajęć szkolnych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

W ramach programu w dniu 28 stycznia 2014 r., nauczyciele i uczniowie szkoły mają wspólnie włączyć się do obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, który ma na celu:

- upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych,
- promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych,
- rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii,
- kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów,
- zwrócenie uwagi rodziców i nauczycieli na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności uczniów.

Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony w szkołach ma być okazją do ciekawych spotkań i inspirujących dyskusji i zabaw na temat ochrony danych osobowych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Na terenie całej Polski organizowane są w tym czasie liczne wydarzenia pod hasłem „Twoje dane –twoja sprawa”.
Projekt w naszej szkole będzie prowadzony przez: p.Magdalenę Szkup, p.Agnieszkę Kępczyńska, p.Izabelę Graczyk – Zaboroeską, p.Ewelinę Bartosińską. Jednocześnie zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy maja ochotę włączyć się czynnie w ten projekt.
Prosimy o współpracę, gdyż placówka zobowiązana jest do przeprowadzenia lekcji na ten temat według przekazanych przez Biuro GIODO scenariuszy, konkursu plastycznego, wykonania gazetek informujących o zagrożeniach i celowości ochrony danych osobowych, apelu na temat ochrony danych osobowych, konkursu wiedzy na ten temat, ankiety oraz obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

 • 10 września 2013: 17.00 kl. 0-III; 18.00 kl. IV-VI
 • 5 listopada 2013: 17.00 – kl. 0-III; 18.00 – kl. IV-VI
 • 14 stycznia 2014: 17.00 – kl. 0-III; 18.00 – kl. IV-VI
 • 1 kwietnia 2014: 17.00 – kl. 0-III; 18.00 – kl. IV-VI
 • 10 czerwca 2014: 17.00 – kl. 0-III; 18.00 – kl. IV-VI

Propozycje ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny dziecka.

Logopeda
Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2013 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2013 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe:

17 lutego – 2marca 2014 r.
województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie,
Zachodniopomorskie
 (podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.
zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

17 – 22 kwietnia 2014 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

 

1 kwietnia 2014 r.
(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach

6

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych

h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów
ustalonymi przez dyrektora OKE

1 kwietnia 2014

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27 czerwca 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8

Ferie letnie

28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
W roku szkolnym 2013/2014 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Czwartek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

2. 01. 2014

Piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

3.01.2014 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki                                             w szkole podstawowej

1.04.2014 r.

Czwartek wypadająca bezpośrednio przed dniem świątecznym ustawowo wolnym od pracy

02.05.2014 r.

 

Piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

 

20.06.2014. r.

 

 

Rekolekcje wielkopostne - 18,19,20 marca 2014r.