Archiwum roku szkolnego 2012-2013Dnia 11 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie w ramach projektu „Poznaję świat” finansowanego przez Miasto i Gminę Ożarów Mazowiecki wzięli udział w wycieczce do Muzeum mieszczącego się w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Celem wycieczki było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym poprzez poznawanie polskiego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie wrażliwości estetycznej i podejmowanie przez dzieci działalności twórczej. Sobotni poranek, chociaż niezwykle mroźny, zapowiadał się pogodnie. Pod opieką mgr Beaty Paplińskiej (plastyka) i mgr Izabeli Zaborowskiej (j. angielski) grupa uczniów Szkoły Podstawowej uczęszczających na moduł plastyczny, wyruszyła w podróż do Łazienek Królewskich w Warszawie. Po krótkim spacerze po Ogrodzie Królewskim, gdzie największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się spacerujące pawie, uczniowie wraz z opiekunami udali się do Pałacu na Wyspie.

Podczas zwiedzenia letniej rezydencji Stanisława Augusta, popularnie zwanego Pałacem na Wyspie, młodzi artyści mieli okazję do uczestniczenia w lekcji muzealnej dotyczącej życia pałacowego życia w XVIII wieku. Przez uczniów podziwiane były wyeksponowane królewskie kolekcje XVII i XVII-wiecznego malarstwa i rzeźby. Ponadto miało również miejsce zwiedzanie ekspozycji „Skarby z Kijowa – Złoty poczet. Królewska kolekcja medali Stanisława Augusta”, podczas której uczestnicy mogli podziwiać złote medale pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego na Ukrainie. W pałacowej Sali Balowej uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych „Zostań nadwornym artystą”. Artystyczne zadanie nie było proste. Wykonanie portretu w stylu klasycystycznym stanowiło wyzwanie nawet dla uczniów najbardziej uzdolnionych.

Po pomyślnym ukończeniu zadania, uczniowie wraz z opiekunami przystąpili do zwiedzania Wielkiej Oranżerii, popularnie zwanej Starą Pomarańczarnią, w której wschodnim skrzydle znajduje się Teatr Stanisławowski. W jego wnętrzu uczniowie mieli okazję sprawdzić, jak wywołać burzę na scenie, przemówić scenicznym szeptem, odnaleźć budkę suflera oraz wejść za kulisy. W Starej Pomarańczarni dzieci podziwiały królewską kolekcję rzeźby. Tam też uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Jeden dzień z życia Stanisława Augusta Poniatowskiego”, których celem było opisanie w formie kartki z pamiętnika domniemanej osiemnastowiecznej sytuacji z pałacowego życia codziennego.

Popołudniową porą uczniowie powrócili do Płochocina i zdali relację ze swojej podróży w formie gazetki szkolnej wzbogaconej o zdjęcia i prace wykonane podczas warsztatów. Młodzi płochocińscy artyści na długo zapamiętają warszawskie tereny letniej rezydencji Stanisława Augusta.

(kliknij na zdjęciu, aby powiększyć)


Sprawozdanie z realizacji programu zajęć w ramach akcji „Zima na wsi”
z uwzględnieniem profilaktyki przeciw uzależnieniom pod hasłem „Zdrowy styl życia”
w dniach 16.01.2012-20.01.2012 w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie (nr zgłoszenia do Kuratora Oświaty MAZ/619/20120102)

W roku szkolnym 2011/12 zaplanowano dla uczniów naszej szkoły organizację zajęć podczas ferii zimowych w dniach 16.01.2012 - 20.01.2012r. Opracowany został program zajęć w ramach akcji „Zima na wsi” z uwzględnieniem profilaktyki przeciw uzależnieniom pod hasłem „Zdrowy styl życia”. W toku pracy dydaktycznej w szkole zapewniane są dla dzieci z naszego środowiska lokalnego różnorodne zajęcia o charakterze profilaktycznym. Również podczas ferii zimowych zasadnym było zorganizowanie dla nich ciekawych, prozdrowotnych form zajęć spędzenia wolnego czasu. Dzięki współpracy z p. Agnieszką Jędrzejczak samodzielnym referentem ds. społecznych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim szkoła uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zrealizowanie założonych zadań profilaktycznych i uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu przez naszych uczniów podczas ferii zimowych. Zajęcia tematyczne, wycieczki przedstawienie teatralne i warsztaty zaplanowane w ramach akcji „Zimy na wsi” stanowiły dla naszych dzieci atrakcję bogatą w edukacyjne wartości.

Na zajęcia w ramach ww. akcji zgłoszonych było 50 uczniów i tylu w nich uczestniczyło. Opiekę nad dziećmi pełnili nauczyciele zatrudnieni w szkole: p. Agnieszka Kozłowska – Nagat, p. Barbara Mączyńska, p. Monika Pryba, p. Joanna Wąsowska, p. Agnieszka Olczak - kierownik realizacji „Zimy na wsi” w szkole. Wychowawcy wykazali się pomysłowością i dużym zaangażowaniem w pracę przy realizacji programu, przygotowali pogadanki pod hasłem „Zdrowy styl życia” dotyczące profilaktyki, quizy dla dzieci, krzyżówki, zadania logiczne w grupach związane z tematyką profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej. Do zadań wychowawców należało przekazanie uczniom umiejętności dbania o własne zdrowie i kształtowanie odpowiednich postaw, które ułatwiają uczniom prowadzenie zdrowego stylu życia. Zrealizowane zostały wyznaczone główne cele programu: uświadomienie dzieciom szkodliwości działania środków odurzających na organizm człowieka (wpływu palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków), kształtowanie właściwej postawy wobec używek, rozwijanie umiejętności mówienia „ nie” w sytuacjach nacisku grupy rówieśniczej, promowanie zdrowego stylu życia.

Plan dnia zajęć ww. akcji ułożony był według potrzeb rozwojowych dzieci, zapewniony był czas na zabawę, ćwiczenia ruchowe, posiłek i zajęcia, podczas których realizowane były zadania profilaktyczne. Codziennie uczestnicy akcji „Zima na wsi” mieli zapewniony posiłek w formie pełnego obiadu lub prowiantu na wycieczkę oraz owoce. W dniu 19 stycznia p. phm Monika Psujek zorganizowała w szkole spotkanie z harcerzami z 11DHSiW Zielono-Czarni, z hufca Błonie, Szczep Szaniec im. Małego Powstańca, którzy przygotowali dla naszych dzieci turniej gier stolikowych. W ramach akcji „Zima na wsi” odbyły się:

1. 16 - 19 stycznia: zaplanowane zajęcia tematyczne pod hasłem „Zdrowy styl życia” z pogadanką „Chcę wzrastać w przyjaznej i zdrowej atmosferze cz. I i „Uczymy się odmawiać będąc asertywnym” cz. II; konkurs plastyczny – plakaty pod hasłem „Nałogom stop”, pokaz filmów edukacyjno-profilaktycznych w bibliotece szkolnej - „Lekcje przestrogi – nikotyna” i „Asertywność – palenie papierosów, koledzy”;

2. 16 stycznia: przedstawienie teatralne o charakterze profilaktycznym „Zaczarowany komputer”; bajka pouczająca, z piękną dekoracją, kostiumami, muzyką i oświetleniem, role odegrali zawodowi aktorzy; zadaniem bajki było przeciwdziałanie uzależnieniom; spektakl przedstawił profilaktyczny Teatr Króla dla dzieci z Łodzi;

3. 17 stycznia: wycieczka do Złotokłosa k. Piaseczna w celu promowania zdrowej, polskiej żywności na przygotowany dla naszych dzieci pokaz produkcji ciasteczek domowych i krówek w fabryce Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ZŁOTOKŁOS;

4. 18 stycznia: wycieczka do Centrum Edukacji KPN w Izabelinie na zajęcia fakultatywne „Ślady i tropy zwierząt” w celu poszerzania wiedzy o świecie przyrody polskiej oraz na kulig i ognisko z pieczeniem kiełbasek zorganizowane na terenie KPN w celu poznawania form aktywnego spędzania wolnego czasu;

5. 19 stycznia: warsztaty metaloplastyczne rozwijające zainteresowanie rękodziełem, promujące aktywne spędzanie czasu przygotowane przez firmę Krajoznawca z Warszawy; spotkanie z harcerzami i turniej gier stolikowych;

6. 20 stycznia: wyjazd do Centrum Kultury w Błoniu na premierę filmu „Muppety” w celu kształcenia umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu;

7. 20 stycznia: dyskoteka ze „słodkim poczęstunkiem”, rozdanie nagród i dyplomów uczestnikom zajęć w ramach akcji „Zima na wsi”. W dniu 20 stycznia odwiedziła nas p. Wiesława Churawska – Inspektor ds. edukacji z Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Ożarów Mazowiecki i realizacja akcji „Zima na wsi” w naszej szkole została oceniona pozytywnie.
Agnieszka Olczak kierownik akcji „Zima na wsi”
Wystawa plakatów pod hasłem „Nałogom stop”. Prace wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie podczas zajęć w ramach akcji „Zima na wsi”.

(kliknij na zdjęciu, aby powiększyć)

Pobyt naszych uczniów w Centrum Edukacji KPN w Izabelinie.
   
(kliknij na zdjęciu, aby powiększyć)

Dyskoteka ze „słodkim poczęstunkiem”, rozdanie nagród i dyplomów uczestnikom zajęć w ramach akcji „Zima na wsi”.
   
(kliknij na zdjęciu, aby powiększyć)

Dzieci uczestniczące w akcji „Zima na wsi” mają zapewnioną opiekę przez wychowawców zatrudnionych w naszej szkole. Plan dnia ułożony jest według potrzeb rozwojowych dzieci, zapewniony jest czas na zabawę, ćwiczenia ruchowe, posiłek i zajęcia, podczas których realizowane są zadania profilaktyczne służące promocji zdrowego stylu życia. Wycieczki zaplanowane w ramach akcji „Zimy na wsi” stanowią dla naszych dzieci atrakcję bogatą w edukacyjne wartości.

Do programu zajęć dołączone są załączniki z wyszczególnieniem zadań profilaktycznych pod hasłem „Zdrowy styl życia” realizowanych podczas zajęć z dziećmi, cele przedstawienia teatralnego, wycieczek i warsztatów oraz koszty związane z realizacją akcji „Zima na wsi”.

Zadania profilaktyczne przeciw uzależnieniom pod hasłem „Zdrowy styl życia” uwzględnione w programie zajęć w ramach akcji „Zima na wsi” w dniach 16.01.2012-20.01.2012 w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

Propagowanie zdrowego stylu życia jest ważnym elementem pracy wychowawczej. Zdrowie to jedna z tych wartości, o które zabiegać należy już od najmłodszych lat. Dlatego do zadań wychowawcy należy także przekazywanie uczniom umiejętności dbania o własne zdrowie i wiedzy odpowiednich nim, kształtowanie odpowiednich postaw, które ułatwiają uczniom prowadzenie zdrowego stylu życia. Aby osiągnąć sukces w prowadzeniu zdrowego stylu życia, należy spośród wielu zachowań prozdrowotnych wybrać kilka najważniejszych celów i zadań, do których min. zaliczono przeciwdziałania potencjalnym uzależnieniom. Dramat uzależnienia może być udziałem każdego dziecka. Nie jest to tylko problem rodzin dysfunkcyjnych i środowisk patologicznych. Do najczęstszych przyczyn sięgania po środki odurzające należą: ciekawość poznania „zakazanego owocu”, chęć zaimponowania kolegom i otoczeniu, potrzeba, a nawet warunek przynależności do grupy rówieśniczej, niemożność poradzenia sobie trudnościami problemami i trudnościami szkolnymi, osobistymi i rodzinnymi. Podczas ferii zimowych pragniemy zapewnić dzieciom z naszego środowiska lokalnego różnorodne prozdrowotne formy spędzania wolnego czasu z równoczesnym oddziaływaniem o charakterze profilaktycznym.

I. Cel ogólny:
- uświadomienie dzieciom szkodliwości działania środków odurzających na organizm człowieka (wpływu palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków),
- kształtowanie właściwej postawy wobec używek,
- rozwijanie umiejętności mówienia „ nie” w sytuacjach nacisku grupy rówieśniczej
- promowanie zdrowego stylu życia.

II. Cele operacyjne:
Dzieci znają:

- pojęcia zdrowie, zdrowy styl życia,
- czynniki wpływające na zdrowie człowieka,
- skutki sięgania po środki uzależniające,
- zasady asertywnej odmowy,
- pojęcie biernego palenia,
- znają zasady pracy w grupie.

Dzieci wiedzą:
- które instytucje mogą pomóc osobie uzależnionej, wiedzą gdzie szukać pomocy,
- jaki wpływ ma palenie papierosów, picie alkoholu i zażywanie narkotyków na organizm człowieka,
- jakie zachowania sprzyjają zdrowiu
   • aktywność fizyczna
   • racjonalne odżywianie
   • utrzymywanie czystości ciała i otoczenia
   • zachowanie bezpieczeństwa
   • radzenie sobie w sytuacjach trudnych
   • radzenie sobie ze stresem
- jakie zachowania zagrażają zdrowiu
   • palenie tytoniu
   • nadużywanie alkoholu
   • używanie narkotyków
   • ryzykowne zachowania seksualne
   • brak higieny ciała
   • bierny tryb życia
   • nieprawidłowe odżywianie się

III. Metody pracy:
- pogadanki,
- metody aktywizujące,
- praca w grupach,
- prezentacje przez grupy dzieci haseł promujących zdrowy styl życia:
1 – „Za narkotyki dziękuję, ja się nie truję”,
2 – „Elegancka dziewczyno nie pachnij nikotyną”,
3 – „Nie przystawaj z palaczami, rzuć palenie i bądź z nami”.

IV. Formy realizacji
1. Przygotowanie wspólnego posiłku pod hasłem „Zdrowy styl życia”. Konkurs kulinarny z nagrodami.
2. Pogadanka: „Chcę wzrastać w zdrowej i przyjaznej atmosferze” cz. I z uwzględnieniem wieku grup dzieci
3. Konkurs plastyczny związany z tematyką profilaktycznego spektaklu teatralnego. Podsumowanie i zorganizowanie wystawy prac plastycznych. Konkurs z nagrodami.
4. Quizy dla dzieci, krzyżówki, zadania logiczne w grupach związane z tematyką profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej pod hasłem „Zdrowy styl życia”. Konkursy z nagrodami.
5. Pogadanka pod hasłem „Zdrowy styl życia” dotycząca profilaktyki cz. II (uczymy się odmawiać będąc asertywnym).
6. Konkurencje sportowe ze zwróceniem szczególnej uwagi na stosowanie zasad „zdrowej rywalizacji”. Każde dziecko za swój udział w turniejach zostaje nagrodzone.
7. Konkurs plastyczny związany z tematyką profilaktyki dla poszczególnych grup wiekowych, tworzących plakat pod hasłem „Nałogom stop”. Konkurs z nagrodami.

IV. Środki dydaktyczne:
- artykuły papiernicze, karty pracy, quizy, rebusy, krzyżówki, plakaty-hasła propagujące zdrowy styl życia
- uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymują nagrody – niespodzianki.

V. Realizatorzy:
- wychowawcy grup dzieciDyskoteka Halloweenowa

W piątkowe popołudnie 27 października hall Szkoły Podstawowej im Szarych Szeregów w Płochocinie rozbrzmiewał dźwiękami tanecznej muzyki. Uczestnicy zabawy przybyli przebrani w przerażające postacie: czarownice, wiedźmy, upiory i duchy. Dla uczniowskiej społeczności nadszedł upragniony czas relaksu od kartkówek i sprawdzianów.

Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów szkoły dyskotekę, której motywem przewodnim było zbliżające się Halloween. Podczas dyskoteki odbył się konkurs na najpiękniejszą dynię. W konkursie nagrodzone zostały dynie wykonane przez zespół klasy VIb, grupę świetlicową nr 4 oraz dynie wykonane przez Zuzannę Karlicką, Filipa Prybę oraz braci Dolota. Tego wieczoru wyjątkowo uczniowie z żalem opuszczali mury szkoły.

Ognisko integracyjne


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012 to świetna okazja do zorganizowania ogniska integracyjnego dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. 10 września w sobotę uczniowie wraz z rodzicami stawili się punktualne o godz. 10.00 na szkolnym boisku. Pogoda tego dnia nas nie zawiodła, było pięknie i jak na ten czas ciepło i przyjemnie.

Po uroczystym przywitaniu, zapoznaniu się i wspólnym pieczeniu kiełbasek mieliśmy okazję uczestniczyć w grach i zabawach zorganizowanych przez wychowawców świetlicy. Oprócz tradycyjnych biegów w worku, z workiem na głowie i z workiem tuż obok, mogliśmy sprawdzić się np. w skokach na piłce i w przeciąganiu liny.

Uczestnicy mieli również możliwość pośpiewania i zagrania w nietypowym meczu piłki nożnej, podczas którego obowiązywała zasada „wszystkie chwyty dozwolone”. Podsumowując i cytując jednego z rodziców, ta dawka ruchu była nam wszystkim bardzo potrzebna!!! Mam nadzieję, że następnym razem będziemy się bawić równie dobrze.

W toku pracy dydaktycznej w szkole zapewniane są dzieciom z naszego środowiska lokalnego różnorodne zajęcia o charakterze profilaktycznym. W tym roku szkolnym kontynuowana jest realizacja założeń programu profilaktycznego szkoły. Dla uczniów klas piątych i szóstych przeprowadzone zostały przez specjalistę z Fundacji Dziękuję Nie Biorę zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zagrożeń związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne. Dla nauczycieli została przeprowadzona rada szkoleniowa dotycząca ww. tematu oraz dla rodziców uczniów klas IV-VI przeprowadzone było szkolenie „Rozpoznaj niebezpieczeństwo” dotyczące ww. zagrożeń.

W październiku rada szkoleniowa.
W listopadzie zajęcia dla uczniów.
s W styczniu szkolenie dla rodziców.
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014

Lista zajęć pozalekcyjnych w formacie pdf ....
Aby poprawnie wyświetlić dokument wymagany jest Adobe Reader. Pobierz tutaj....


LEKCJE NA BASENIE

Nauka pływania dla klas I –III odbywa się na Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
Doskonalenie umiejętności pływania w różnych stylach klasy IV – VI 1 raz w tygodniu na Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.