Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
w Płochocinie

- archiwum roku szkolnego 2012-2013


W związku z zakończeniem roku szkolnego, bardzo proszę o zgłaszanie odwołań obiadów dotyczących ostatniego tygodnia nauki tj. 24-27 czerwca do dnia 21 czerwca 2013r. (piątek) włącznie. Taka organizacja umożliwi zaplanowanie wydatków żywnościowych.
11 czerwca 2013r. ZEBRANIA Z RODZICAMI! tematem przewodnim zebrania, będzie przedstawienie proponowanych ocen z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego. Godziny spotkań z rodzicami: 17:00 KLASY I-III 18:00 KLASY IV-VI
"QUIZ O SZARYCH SZEREGACH"-
ZACHĘCAMY DO SPRAWDZENIA SWOJEJ WIEDZY NA TEMAT PATRONA NASZEJ SZKOŁY
POWODZENIA!
Terminarz kwietniowy

4 kwietnia – sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej.
Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Świetlica pracuje od 7.00 do 17.30.
Rodzice składają pisemne oświadczenie o pobycie dziecka na świetlicy.

15 kwietnia - wystawienie ocen
16 kwietnia - Rada Pedagogiczna
16 kwietnia – zebrania z rodzicami; podanie wyników za III okres nauki

kl. „0” - III – godz.17.00
kl. IV – VI – godz. 18.00


Przerwa świąteczna 28 marca 2013 – 2 kwietnia 201322 stycznia zapraszamy wszystkich rodziców
na zebrania z wychowawcami klas:
0-III - godzina 17:00
IV-VI - godzina 18:00


Już niedługo rozpoczynają się ferie zimowe.
W tym roku szkolnym odbędą się w poniższym terminie:
28 stycznia - 10 lutego 2013r.W dniach 28.01.2013 - 01.02.2013
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie
organizowana jest akcja „Zima na wsi”.

Program zajęć realizowany jest z uwzględnieniem profilaktyki przeciw uzależnieniom pod hasłem „Trzymaj formę w zdrowym stylu”.

Liczba miejsc jest ograniczona do 50 uczestników (odpłatność 70zł)

Program zajęć realizowany będzie z uwzględnieniem profilaktyki przeciw uzależnieniom pod hasłem „Trzymaj formę w zdrowym stylu”. Zaplanowane są min. warsztaty teatralne, udział w spektaklu, wycieczka do teatru „Lalka”, konkursy z nagrodami, upominki i bal.
Szczegółowy plan zajęć będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń i na drzwiach wejściowych do szkoły.

Zapisy w sekretariacie szkoły do 8 stycznia 2013r.

Płatność 70 zł przy zapisie (w cenę wliczone są obiady).


 Zdjęcia klasowe - 23.10.2012r.

27.09.2012r. - Apel okolicznościowy - rocznica Patrona Szarych Szeregów
Obowiązuje strój galowy