Aktualności


UWAGA !!
ZMIANA TERMINU ZDJĘĆ

11 PAŻDZIERNIKA 2019 R. (PIĄTEK)
1. KLASA OA
2. KLASA OB.
3. KLASA OC i 1C
4. KLASA 1A i 1B
5. KLASA 5B i 6C
6. KLASA 5A i 5C
7. KLASA 5D i 7B

17 PAŹDZIERNIKA 2019 R. (CZWARTEK)
1. KLASA 2A
2. KLASA 2B
3. KLASA 3A i 3B
4. KLASA 3C i 6B
5. KLASA 6A i 4
6. KLASA 8A i 8C
7. KLASA 7A i 8BZAJĘCIA „RAZEM RAŹNIEJ”

Jeżeli Państwa dziecko ma trudności emocjonalne, problemy w nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, przejawia nieśmiałość, brak pewności siebie, obniżoną samoocenę...

zapraszamy na zajęcia:

„Razem raźniej”

Zajęcia mają na celu:

  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania emocji, właściwego ich wyrażania;
  • budowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • rozwijanie umiejętności społecznych;
  • nabywania umiejętności współdziałania w grupie oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Spotkania adresowane są do uczennic i uczniów szkoły podstawowej, kl. II - V.

Będą prowadzone  w małej grupie, w formie warsztatów,

we wtorki w godzinach 14.15 – 15.30. Cykl składa się z 10 spotkań.

Rozpoczęcie zajęć: 22 października 2019 r.

Po zajęciach, w godzinach 15.30 – 16.00  możliwość konsultacji dla Rodziców.

Zajęcia będą odbywały się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu
- ul. Piłsudskiego 10 A

Zapraszamy do zapisywania się w sekretariacie Poradni (tel. 22 725 46 11).

Zajęcia są bezpłatneJeżeli chcesz: lepiej zrozumieć swoje dziecko, poprawić  komunikację z nim, budować kontakt oparty na wzajemnym szacunku, stworzyć głębszą relację i poczucie bliskości.

Zapraszamy na „Szkołę dla Rodziców”

 

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań, na których uczymy się:

- Po co i jak wyznaczać granice?

- Jak radzić sobie ze swoimi uczuciami i uczuciami dziecka?

- Jak wyrażać i rozpoznawać uczucia?

- Jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności?

- Czy stosować kary i jaki jest ich skutek?

- Jak rozwiązywać problemy i konflikty?

- Co robić, żeby uwolnić dziecko od przypisanej mu roli ,,niejadka”, ,,dziecka niegrzecznego”… ?

- Czy i jak  chwalić dziecko? Jakie są skutki pochwały,  stosowania nagród?

- Skąd się bierze motywacja do nauki lub jej brak?

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy pod numerem telefonu: 22 725 46 11

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.15-19.45

w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10 A

Prowadzący: Magdalena Ratz – Hernik - pedagog,

Aleksandra Zdancewicz - psycholog

Zajęcia rozpoczną się w 15 października, zapraszamy do kontaktu telefonicznego i umawiania się na spotkania konsultacyjne.mLegitymacja

Ulotka informacyjna
Regulamin
Wniosek

Informacje

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel.

To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które ułatwi życie uczniom i rodzicom.

Podstawa do zniżek

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek – przypomniał szef Ministerstwa Cyfryzacji. - Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowaną flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

- imię i nazwisko ucznia,

- numer legitymacji,

- datę wydania,

- termin ważności,

- status użytkownika (uczeń)

- datę urodzenia,

- PESEL,

- adres zamieszkania,

- nazwę i adres szkół.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym był przechowywana.

Aby otrzymać mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania) oraz nadania uprawnień do Systemu .
  2. Wysłać na adres sekretariatu zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB).
  3. Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin. Link do regulaminu poniżej.

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego należ uruchomić System na urządzeniu.
Zapraszamy Państwa do obserwowania naszego profilu na Facebooku!

W polu wyszukiwania należy wpisać: SP Płochocin
Znajdą tam Państwo bieżące wydarzenia oraz dodatkowo zdjęcia i nagrania, które pozwolą choć na chwilę przenieść się do świata naszej szkoły!

Polecamy, zapraszamy!Szkoła została zakwalifikowana i podpisała umowę na realizację programu OSE.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:
• umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
• podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
• umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
• wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Korzyści dla szkół:

• bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
• bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
• podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
• możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządów:
• szerszy dostęp do zasobów internetu,
• lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
• w perspektywie - lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
• oszczędności - internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Piątek, czwartek  wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

2,3 stycznia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

Piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy

12 czerwca 2020 r.TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

10 września 2019 – spotkanie informacyjne
22 października 2019 – zebranie ogólne
19 listopada 2019 – dzień otwarty
10 grudnia 2019 – zebranie ogólne
14 stycznia 2020– zebranie ogólne –oceny proponowane
10 marca 2020 – dzień otwarty
7 kwietnia 2020 – zebranie ogólne
19 maja 2019 – zebranie ogólne - oceny proponowane
16 czerwca - zebranie ogólne – klasyfikacja końcoworoczna

Godziny zebrań ogólnych
kl. 0-III – 17.00
kl. IV –VIII - 18.00

Godziny dyżuru nauczycieli podczas dni otwartych
Kl. 0-VIII – 17.00 – 20.00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019r.

Podstawa prawna: -§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2019r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603

3

Ferie zimowe:

10-23 lutego 2020 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskiePodstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 16

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia –14kwietnia 2020r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnejhttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512))

5

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26czerwca 2020r.Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6

Ferie letnie

27czerwca -31 sierpnia 2020r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, zpóźn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 


8:30 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – duża hala gimnastyczna
16:30 - msza święta w kościele Św.Wojciecha w Płochocinie ( dzieci przychodzą do kościoła pod opieką rodziców )

Obowiązuje obuwie na zmianę!
Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange.
Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu. #SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.