ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie fanpage Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie o adresie:
https://www.facebook.com/SP-P%C5%82ochocin-103686581017258/?modal=admin_todo_tour

W tym przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z uczęszczaniem mojego dziecka do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie, w tym udziałem w: zajęciach lekcyjnych, uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach sportowych, wycieczkach, wyjściach klasowych i szkolnych, zgrupowaniach i spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem szkoły oraz innych zbiorowych zgromadzeniach związanych z promowaniem szkoły.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne lub nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach szkolnych w serwisie społecznościowym Facebook. Administrator danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu promocji szkoły na portalu społecznościowym Facebook.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania danych swojego dziecka. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i niezbędne do publikacji wizerunku przez administratora. Zgoda na publikację wizerunku dziecka dotyczy całego okresu uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Informuje także, że w związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie), spółka ta przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała certyfikat zgodności z obowiązującym Rozporządzeniem (RODO). Poświadczenie spółki Facebook Inc, znajduje się na stronie internetowej:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.

Oswiadczenie w formacie pdf

Oswiadczenie w formacie pdf dla pracowników Szkoły