KLAUZULA INFORMACYJNA DO MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia i obejmuje teren szkoły.
Administratorem danych monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].

Szczegółowe informacje oraz regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego- plik w formacie pdf