Wycieczka szkolna w Tatry VI 2003
Wycieczka szkolna do Warszawy X 2003
Spotkanie wigilijne XII 2003
Kolędowanie XII 2003
Historia Szarych Szeregów - spotkanie VI 2004
Konkurs wiedzy o drużynie Szarych Szeregów VI 2004
Ślubowanie klas pierwszych 14.10.2004
Kolędowanie 2004
Poświęcenie Sztandaru Szkoły przez 
ks. biskupa Marian Dusia dn. 23.04.2005
Uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły uczniom
Prezentacja pocztów sztandarowych przed 
kościołem Św. Wojciecha B.M. w Płochocinie
Ślubowanie reprezentantów klas 0-VI 
na Sztandar Szkoły
Akademia poświęcona pamięci 
Szarych Szregów
Zebrani goście i uczestnicy akademii szkolej, w tym  tak ważnym dla nas dniu
Wigilia na gruzach Warszawy 27.12.2005
Wigilia na gruzach Warszawy 27.12.2005
Wigilia na gruzach Warszawy 27.12.2005
Wigilia na gruzach Warszawy 27.12.2005
Wigilia na gruzach Warszawy 27.12.2005
Jasełka 27.12.2005
Jasełka 27.12.2005
Jasełka 27.12.2005
Jasełka 27.12.2005
Jasełka 27.12.2005
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci harcerzy z drużyny Szarych Szeregów przez panią kapitan AK Janinę Kuleszę-Kurowską, 27.09.2005
Wyrazy uznania i podziękowanie 
dla pani kapitan AK Janiny Kuleszy-Kurowskiej
Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki pana Kazimierza Stachurskiego
Odczytanie Apelu Pamięci przygotowanego przez phm. Sebastiana Sakowskiego
Pokaz musztry paradnej przez 
Kompanię Reperezentacyjną Wojska Polskiego
Wojskowa grochówka dla wszystkich
Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły
Ciechocinek jeszcze raz