Akcja sadzenia drzewek w nowym ogrodzie szkolnym 28.09.96
Ślubowanie klas pierwszych 14.10.97
Kokurs matematyczny
Biwak harcerski'97
Ks. bp Marian Duś odwiedza naszą szkołę
Przedstawienie na zakończenie obchodów Roku Mickiewiczowskiego
Laureat II miejsca w teleturnieju matematycznym Szalone liczby wraz z prowadzącymi III '99
Konkurs na plakat Malowanie na parkanie Lato '99
Rada Pedagogiczna
Akcja Sprzątanie Świata 18.09.99
Szkolna drużyna piłkarska
Spotkanie z pełnomocnikiem komendanta powiatowego policji d/s realizacji programu Bezpieczne miasto 26.11.99
Pamiętamy o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny 01.11.99
Zdobywcy pucharu w Mistrzostwach Koszykówki Powiatu Warszawa-Zachód 06.11.99
Szkolna wycieczka w Sejmie RP 30.11.99
Rajd harcerski Arsenał 2000 24-26.03.2000
Mira Stanisławska-Meysztowicz, organizatorka akcji Sprzątanie Świata, z dziećmi naszej szkoły
Występ zespołu Uśmiech 28.03.2000
Lekcja zoologii na żywo 01.06.2000
Warta harcerzy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Pilaszkowie
Pasowanie na ucznia klas pierwszych 14.10.2000
Najpiękniejsza szopka betlejemska wraz z jej autorką XII 2000
Aukcja bombek wykonanych przez uczniów XII 2000